is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vergrooting van het hart is evenmin als een onregelmatige pols een zeker teeken van hartlijden, maar komt als normale toestand voor bij mannen, die geregeld zwaren lichaamsarbeid verrichten. De vergrooting is niet altijd gemakkelijk door percussie aan te toonen; steeds onderzoeke men ook in zittende en liggende houding en na lichamelijke inspanning.

Karakteristiek is tot op zekere hoogte, dat vele hartlijders in bed bij voorkeur een zittende, iets voorovergebogen houding aannemen; het vergroote hart rust hierbij tegen het borstbeen en oefent daardoor minder druk op de longen uit.

Ook het vethart is dikwijls moeilijk te herkennen. Het is gekenmerkt door een kleine, iets versnelde pols, onduidelijke harttonen en vergrooting van de hartdemping; een langzame pols wordt nooit waargenomen.

De regels voor de herkenning van beginnende stuwing werden reeds bij de mitraalinsufficiëntie vermeld.

De behandeling komt overeen met die der klepgebreken. Bij de ziekte van Adams-Stokes mag geen digitalis toegediend worden; vaak ziet men hierbij een gunstige werking van zuurstofinademing, waardoor de geleiding in de hartspier verhoogd wordt.

5. Hartneurosen.

Angina pectoris. Stenokardie.

Oorzaak. Angina pectoris berust bijna altijd op sklerose van de kransslagaderen en het aanvangsgedeelte der aorta; de aanvallen worden waarschijnlijk veroorzaakt door onvoldoende bloedverzorging van het hart, tengevolge van vernauwing der kransslagaderen. Het optreden wordt begunstigd door dezelfde schadelijke invloeden, die aanleiding geven tot het vroegtijdig optreden van sterke arteriosklerose, n.1. het bestaan van een erfelijken aanleg, het jaren lang verrichten van zwaren lichaamsarbeid, slepende nephritis, asthma nervosum, lues, suikerziekte, jicht en vetzucht.

De aanvallen ontstaan dikwijls in aansluiting aan sterke lichamelijke inspanning (loopen tegen een sterken wind in) of onmiddellijk na kou vatten.