is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamferolie, digaleen of salicylas natrico-coffeïni te geven.

Wanneer gelijktijdig stuwingsverschijnselen bestaan, behandele men deze bij voorkeur niet met digitalis, daar de laatste een vernauwing der kransslagaderen kan veroorzaken.

In sommige gevallen van angina pectoris kunnen gunstige uitkomsten bereikt worden door joodnatrium met diuretine, welk middel geregeld en langen tijd achtereen gebruikt moet worden.

Hydrochlor Morph. 100 mgr. Sol. camphor. oleos. 10 c.M.s Salicyl. natr. c. coffeïn. 2 ... Crq; 10'J , , 1-5 X d. 1 c.M.s onderhuids. Aq. q. s. ad c.M.3 10.

0.3-0.5 c.M.3 onderhuids. 1-3 A d. 1 c.M.s onderhuids

Jodet. natric. 7 Diuretini 1.

Diuretini 20 d. t. p. No. 10.

Aq. menthae_pip. 3 X d. 1 poeder.

Aq. depur. aa 210.

2 x, d. 1 eetl. in melk.

Nerveuze hartkloppingen.

Nerveuze hartkloppingen komen het meest voor bij zenuwachtige en bloedarme personen; ook organische en nerveuze maagziekten vormen een goeden bodem.

Ze treden vooral op na lichamelijke en geestelijke overspanning, sterke gemoedsaandoeningen, overmatig gebruik van tabak, alcohol, koffie en thee en bij het liggen op de linker zijde.

De hartkloppingen treden bijna altijd op in aanvallen; gewoonlijk is de hartwerking versterkt en versneld.

Bij het onderzoek van het hart worden meestal geen afwijkingen gevonden.

De aandoening is evenals de andere hartneurosen in den regel zeer hardnekkig.

De behandeling bestaat tijdens den aanval in rustige ligging en een ijszak of koude afwasschingen op de hartstreek.

Als geneesmiddel komen verder broomkalium en valeriaanpreparaten in aanmerking.

Bromet. amm. 2 Bromet. kalici 4 Bromet. natrici 4 Aq. menth. pip. 50 Aq. q. s. ad. cM3. 300. 4 X d. 1 eetl.

Tct. Valerianae 20. 3 X d. 20 dr.