is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pols is zeer snel (130 tot 200 in de minuut) en klein. De hoest is vaak hardnekkig; wanneer er geen bronchitis bestaat (b.v. bij hypostatische pneumonie), kan ze echter ook geheel ontbreken.

Bij het onderzoek der longen hoort men aanvankelijk alleen vrij talrijke, vochtige reutelgeruischen, afhankelijk van de begeleidende bronchitis, terwijl gewoonlijk eerst één tot twee dagen later verschijnselen optreden, die veroorzaakt worden door de ontstekingshaarden. Op enkele plaatsen wordt de percussietoon licht tympanitisch en hoort men fijnblazige klinkende reutelgeruischen; wanneer vele kleine verdichtingshaarden samenvloeien, kunnen bovendien demping, bronchiaalademen en bronchophonie optreden (versterking van den stemfremitus is bij geringe longafwijkingen meestal afwezig).

Afloop. De duur eener eenigszins uitgebreide bronchopneumonie bedraagt gemiddeld 2-4 weken, niet zelden echter ook eenige maanden.

Vooral bij oude menschen en jonge kinderen eindigt de ziekte vaak doodelijk, bij kinderen in het eerste levensjaar zelfs in meer dan de helft der gevallen. De afloop is voor een groot deel afhankelijk van de uitbreiding van het proces ; een weinig uitgebreide pneumonie is minder gevaarlijk dan een algemeene bronchiolitis.

Ongunstige factoren zijn algemeene zwakte, rachitis, voedingsstoornissen en slechte verpleging.

Als verwikkelingen treden zeer vaak hartzwakte, bronchiolitis, fibrineuze pleuritis en middenoorontsteking op; zeldzamer zijn bronchiëctasieën, slepende longontsteking, longabsces, longgangreen, etterige pericarditis, pleuritis en peritonitis, meningitis en septico-pyaemie.

De behandeling der bronchopneumonie is dezelfde als bij bronchiolitis.

32. Longtuberculose.

Oorzaak. Hoe longtuberculose ontstaat is nog steeds niet met volstrekte zekerheid uitgemaakt.