is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vrij plotseling, met koorts, pijn op de borst, hoesten, opgeven van veel dun, stinkend sputum, sterken foetor ex ore, slechten smaak in den mond, gemis aan eetlust, braken, diarrhee en algemeene zwakte.

Het sputum vormt bij staan typisch drie lagen, evenals bij foetide bronchitis; de bovenste laag is slijmig-etterig en schuimend, de middelste vloeibaar en slijmig-sereus, de onderste etterig met grijze brokjes, voornamelijk uit vetzuurnaalden bestaande. Niet zelden vindt men bovendien zwarte weefselflarden en elastische vezels. Het sputum wordt dikwijls in groote hoeveelheden in eens, met monden vol, opgebracht.

Op den duur ontstaan bijna altijd trommelstokvingers.

Bij het onderzoek der longen vindt men meestal op een bepaalde plaats demping, bronchiaalademen en vele klinkende, tochtige ronchi, soms ook kaverneverschijnselen.

Als verwikkeling ontstaat heel vaak foetide bronchitis, soms ook etterige of gangreeneuze pleuritis, pneumothorax of hersenabsces.

Volkomen genezing is uitzondering; de ziekte kan echter vele jaren duren. Het verloop is meestal erg slepend; tijdelijke \ erbeteringen, die zeer lang aan kunnen houden, wisselen gewoonlijk af met akute verergeringen, welke laatste dikwijls veroorzaakt worden door lobulaire pneumonieën.

In sommige gevallen treden herhaaldelijk longbloedingen op.

Bij zwakke personen eindigt de ziekte vaak binnen enkele weken of maanden doodelijk.

De behandeling is dezelfde als bij foetide bronchitis.

34. Embolie van de arteria pulmonalis. Haemorrhagisch infarkt.

Oorzaak. Een embolie van den stam of een tak der arteria pulmonalis ontstaat in aansluiting aan thrombose in het hart (endocarditis, verwijding) of een der lichaamsaderen.

Een infectieuze embolus veroorzaakt geen haemorrhagisch infarkt, maar een metastatisch absces.

Verschijnselen. Bij afsluiting van den stam of een grooten