is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geregeld ademhalingsoefeningen verrichten. Ook een orthopaedische kaakbehandeling kan in aanmerking komen.

57. Vergrooting der gehemelte-amandelen.

Oorzaak. De vergrooting der gehemelte-amandelen treedt onder dezelfde omstandigheden op als de vergrooting van de keelamandel; in het eerste levensjaar is de aandoening echter heel zeldzaam.

De vergroote amandelen zijn gewoonlijk als ronde of langwerpige gezwellen zichtbaar; soms zijn ze echter door zeer breede gehemeltebogen bedekt of in de nis vastgegroeid.

De grootte kan bij kinderen gemakkelijk overschat worden; wanneer het kind n.1. door het naar beneden drukken van de tong braakbewegingen maakt of huilt, worden de amandelen uit de nis geperst.

De verschijnselen zijn in het algemeen dezelfde als bij adenoïde woekeringen; heel groote gehemelteamandelen kunnen echter behalve de neusademhaling ook het ademhalen door den mond belemmeren.

Karakteristiek is de eigenaardige bijklank der stem en het onaangename gevoel van de aanwezigheid van een vreemd lichaam, waardoor het slikken bemoeilijkt wordt.

Dikwijls zijn de vergroote amandelen de oorzaak van herhaalde plaatselijke ontstekingen.

De behandeling bestaat in operatie, tenzij de aandoening geen klachten veroorzaakt; de tegenaanwijzingen en de nabehandeling zijn dezelfde als bij adenoïde woekeringen.

De eerste dagen na de operatie vertoont de wondvlakte vaak een wit beslag; dikwijls bestaat ook slikpijn.

Wanneer een nabloeding optreedt, moet de patiënt rustig zitten met iets naar voren gebogen hoofd; spreken, schrapen en gorgelen is verboden. Zoo noodig drukt men een prop gaas tusschen de gehemeltebogen, terwijl de andere hand van buiten druk uitoefent.

58. Akute keelkatarrh.

Oorzaak. De akute keelkatarrh ontstaat door dezelfde schadelijke invloeden als de angina, die bijna altijd tegelijkertijd aanwezig is.