is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63. Divertikel van den slokdarm.

Oorzaak. Men onderscheidt het pulsie- en het tractiedivertikel.

Het pulsiedivertikel berust waarschijnlijk op beschadiging van den spierwand door een vreemd lichaam of een zwaar trauma. De druk van het voedsel veroorzaakt hier tengevolge van het verminderde weerstandsvermogen van den wand een zijdelingsche uitstulping; deze vult zich met voedsel, wordt geleidelijk grooter en zakt tusschen wervelkolom en slokdarm naar beneden.

Het tractiedivertikel ontstaat door schrompelingsprocessen in de omgeving van den slokdarm, vooral van de bronchiaalklieren.

Verschijnselen. Het tractiedivertikel veroorzaakt bijna nooit klinische verschijnselen.

Het pulsiedivertikel kan aanleiding geven tot vernauwing van den slokdarm; de met voedsel gevulde zak kan naast de luchtpijp een zicht- en voelbaar gezwel doen ontstaan. Bij het inbrengen der sonde ontmoet men op korten afstand een hindernis; in verreweg de meeste gevallen gaat het divertikel n.1. uit van den achterwand van het bovenste gedeelte van den slokdarm.

Wanneer de zak zich gedeeltelijk ontledigt, kunnen alle verschijnselen tijdelijk verdwijnen.

Behandeling. Het eenige middel tot genezing is operatie. Wanneer deze onmogelijk is, komt voeding door de maagsonde in aanmerking.

64. Kanker van den slokdarm.

Oorzaak. Slokdarmkanker komt het meest voor bij alkoholisten, vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Vrij dikwijls ontstaat het gezwel in het litteeken van een genezen zweer.

Verschijnselen. Het ziektebeeld is gewoonlijk gekenmerkt door langzaam toenemende verschijnselen van slokdarmvernauwing; meestal breidt het gezwel zich n.1. ringvormig over den geheelen omtrek van den wand uit.