is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het inbrengen der sonde ontmoet men een hindernis, die echter met eenig geduld overwonnen kan worden.

De verschijnselen treden vaak op in aansluiting aan gemoedsaandoeningen en verdwijnen vanzelf weer, soms echter eerst na maanden.

Niet zelden wordt door het inbrengen der sonde plotseling genezing verkregen.

Maagziekten.

66. Akute maagkatarrh.

Oorzaak. De akute maagkatarrh is meestal het gevolg van een diëetfout: het gebruik van te veel, te zwaar, te prikkelend, te heet, te koud of bedorven voedsel. Verder is alcoholmisbruik vaak de oorzaak, vooral bij menschen,, die niet aan alcohol gewoon zijn.

Waarschijnlijk berusten vele gevallen ook op een besmetting; soms treedt de ziekte epidemisch op.

Het ontstaan wordt begunstigd door kou vatten, algemeene zwakte, bloedarmoede en zware ziektetoestanden.

Secundair komt een akute maagkatarrh vaak voor bij akute infectieziekten, vooral bij roodvonk, mazelen, influenza en typhus.

De toxische maagkatarrh werd reeds bij de croupeuze slokdarmontsteking besproken.

De voornaamste verschijnselen zijn hoofdpijn, vermoeidheid, gemis aan eetlust, sterke dorst, slechte smaak in den mond, foetor ex ore, een droge, beslagen tong, misselijkheid, (soms ook braken), oprispingen en gevoel van spanning in de maagstreek.

De temperatuur is meestal niet verhoogd.

De maagstreek is wat opgezet en iets pijnlijk bij druk.

De maagsapafscheiding is verminderd en de slijmvorming verhoogd.

De ontlasting is meestal traag; de urine spaarzaam en donker.

Als verwikkeling treedt buitengewoon vaak een akute darmkatarrh op.

Gewoonlijk geneest de ziekte in enkele dagen; slechts bij