is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een vroeg tijdperk kan het proces door deze behandeling misschien tot stilstand komen ; later is de behandeling echter vrijwel machteloos en hebben strenge voorschriften geen zin meer.

Wanneer de algemeene toestand niet te slecht is, komt de operatie van Talma (hechting van het net aan den voorsten buikwand) in aanmerking; hierdoor beoogt men de vorming van collaterale verbindingen te bevorderen, wat niet zelden (echter toch slechts in de kleine minderheid der gevallen) ook gelukt. Soms wordt deze omentopexie al door de natuur verricht en vindt men bij de lijkopening het net stevig met den buikwand, het middenrif of de milt vergroeid, wat echter evenmin altijd met vermeerderde ontwikkeling van bloedvaten gepaard gaat.

96. Hypertrofische levercirrhose van Hanot.

De oorzaak dezer zeldzame ziekte is onbekend. Ze komt bijna uitsluitend onder het 40e jaar en vaker bij mannen dan bij vrouwen voor.

Verschijnselen. Bij de hypertrofische levercirrhose vindt men een sterke woekering van het bindweefsel en verdikking van den wand der fijnere galgangen; daar het bindweefsel in tegenstelling met de atrofïsche levercirrhose weinig neiging tot schrompeling heeft, ontstaat gewoonlijk geen stuwing in de poortader.

De levercellen vertoonen geen veranderingen; eerst in het laatste tijdperk treedt vettige ontaarding op.

De lever en de milt zijn sterk vergroot, vrij hard, glad en niet pijnlijk bij druk. Soms is de milt eerder gezwollen dan de lever.

Het voornaamste klinische verschijnsel is geelzucht, gepaard gaande met donkere galkleurstofhoudende urine, weinig gekleurde ontlasting, langzamen pols en huidjeuk.

Gewoonlijk bestaan tevens maagdarmstoornissen.

De buik is sterk opgezet tengevolge van de vergrooting van lever en milt en ook door meteorisme.

Diuretin. 1 d. t. p. no. 10. 3 X d. 1 poeder.

Chlor. hydrargyrosi mG. 250 Pulv. gummosi Sacch. lact. aa 1,5

ad pulv. no. 10.

3 a d. 1 poeder.