is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden is. Voor een gestoorde cholesterine-stofwisseling als oorzaak pleit bovendien, dat galsteenen gemakkelijk ontstaan bij verschillende ziektetoestanden (zwangerschap, buiktyphus, suikerziekte), waarbij het cholesterine-gehalte van het bloed verhoogd is, terwijl ze bij personen, die een laag cholesterine-gehalte hebben (o.a. de inlandsche bevolking van Ned. Indië en Japan) zeldzaam zijn.a)

Als zeker kan echter wel aangenomen worden, dat galstuwing tot het ontstaan van galsteenen kan bijdragen; ze bevordert n.1. het uitkristalliseeren der cholesterine en den overgang van microörganismen (vooral coli-bacillen) uit den darm in de galwegen.

Het ontstaan van galstuwing wordt begunstigd door onregelmatig en zeldzaam eten, aanhoudende verstopping, sterk snoeren en algemeene vetzucht. Sterke vetafzetting in het mediastinum en de buikorganen (net, lever- en nierkapsel) bemoeilijkt n.1. de samentrekking van het middenrif, welke den galafvoer bevordert.

Galsteenen komen in Nederland heel veel voor (bij de lijkopening in ongeveer 20% der gevallen); ze worden het meest tusschen het 40e en 60e jaar, uiterst zelden vóór het 30e jaar waargenomen.

De groote meerderheid der patiënten zijn vrouwen.

De grootte en het aantal der steenen zijn erg wisselend. De meeste hebben de grootte van een erwt of een kers; soms vindt men echter meer dan duizend kleine steentjes.

Ze bestaan in Europa in 90% der gevallen hoofdzakelijk uit cholesterine; de galblaas, vooral de hals, bevat gewoonlijk de meeste steenen.

Bij uitzondering vindt men z.g. pigmentsteenen, bruine, weeke steentjes, die grootendeels uit galkleurstof bestaan, diffuus in de lever verspreid zijn en de vertakkingen der galwegen vaak een eindweegs opvullen. Ze ontstaan als gevolg van een slepende ontsteking der galgangen en komen in Ned. Indië en Japan, waar cholesterine steenen betrekkelijk zeldzaam zijn, meer voor dan in Europa.

Verschijnselen. Het voornaamste verschijnsel is het op-

1) De Langen. Geneesk. Tijdschr. v. Ned.'Indië, 1916.