is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. Akute Infectieziekten.

130. Buiktyphus. Febris lyphoïdea.

Oorzaak. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacil, die bijna altijd in groot aantal in het bloed, de ontlasting en de urine der patiënten voorkomt

Sommige patiënten (ongeveer 5%) blijven ook na de genezing typhusbacillen met de ontlasting uitscheiden, soms tientallen jaren lang. Deze „bacillendragers" (meestal vrouwen), die ondanks de besmetting van het darmkanaal toch geen klinische verschijnselen van typhus vertoonen (bij uitzondering treft men bacillendragers aan, die nooit typhus doorgemaakt hebben), geven vaak aanleiding tot de uitbreiding der ziekte.

De besmetting kan, behalve door den omgang met zieken of bacillendragers, ook nog plaats hebben door het gebruik van bacillenhoudend drink- en waschwater, afkomstig van een besmette waterleiding, sloot of rivier (oestertyphus) of geïnfecteerde melk. De eerste wijze van besmetting (contactinfectie) speelt waarschijnlijk echter de hoofdrol; ook bij de water- en melkbesmetting is n.1. vaak een typhuslijder of bacillendrager (b.v. in het gezin van den melkleverancier) in het spel.

Wanneer de bacillen met het eten, het drinken of het aanraken van den mond in het spijsverteringskanaal geraakt zijn, worden ze waarschijnlijk door den darm (soms ook door de amandelen) opgenomen; van hier gaan ze in de bloedbaan over, waarna alle organen besmet kunnen worden.

De ziekte treedt dikwijls epidemisch op.

Ze komt het meest op jeugdigen en middelbaren leeftijd voor en is na het 50e jaar zeldzaam.