is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke laatste in zware gevallen een buitengewoon hoogen graad bereiken kan.

De ademhaling is aanvankelijk langzaam (24—30 in de minuut); ze geschiedt met sterke inspanning der hulpademhalingsspieren en gaat gepaard met een piepend geruisch, neusvleugelademen, inspiratorische daling van het strottenhoofd en intrekkingen van den halskuil, de sleutelbeengroeven en het onderste deel der borstkas.

Af en toe treden aanvallen van hevige benauwdheid op, waarbij de patiënt met wijd geopende oogen angstig om zich heen slaat en tengevolge van de vernauwing der stemspleet dreigt te stikken; ze duren meestal slechts enkele seconden en eindigen doodelijk, wanneer de ademhalingshindernis, soms een fibrineus afgietsel van het geheele strottenhoofd, niet opgehoest wordt.

De patiënt maakt van het begin af een zwaar zieken indruk en is bleek, angstig en onrustig of sterk apathisch.

In dit tijdperk kan door afstooting der membranen onder sterke slijmafscheiding genezing optreden. Wanneer dit niet geschiedt en geen operatie plaats heeft, ontstaan ten slotte door den steeds afnemenden zuurstoftoevoer verschijnselen van koolzuurvergiftiging: cyanose, zeer snelle (130—200), kleine, bijna onvoelbare pols en snelle, oppervlakkige ademhaling. Ook in dit tijdperk kan tracheotomie nog genezing brengen; wanneer de aandoening al over de bronchi uitgebreid is, heeft de operatie echter geen succes en volgt bijna altijd binnen een of twee dagen de dood.

In verreweg de meeste gevallen overschrijdt het fibrineuze proces de bifurkatie evenwel niet en bestaat slechts een katarrhale bronchitis, bronchiolitis of pneumonie.

Soms helpt de tracheotomie slechts tijdelijk en volgt daarna toch nog uitbreiding op de bronchi; vóór de serumbehandeling nam men dit zelfs heel vaak waar.

De primaire strottenhoofdsdiphtherie verloopt veel goedaardiger en vlugger dan de secundaire; ze komt echter vrij zelden voor.

Neusdiphtherie komt verreweg het meest voor in het eerste levensjaar.

Ze veroorzaakt sterke zwelling van het neusslijmvlies en