is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, terwijl ze bij delireerende patiënten kalmeerend werken.

Verder zorgt men voor regelmatige reiniging van mond, keel en oogen en bestrijding der hartzwakte.

De prophylaxe bestaat allereerst in onmiddellijke afzondering van den patiënt in een ziekenhuis, tot de afschilfering geheel opgehouden is. De kamer en de kleeren van den

patiënt worden ontsmet.

Alle personen, die tijdens zijn ziekte met den patiënt in aanraking geweest zijn, worden gedurende 2 weken eveneens afgezonderd; bij hen, die niet goed ingeënt waren, wordt direkt vaccinatie of revaccinatie verricht.

141. Koepokinenting.

De vaccinatie bestaat in het overbrengen van de smetstof der koepokken bij den mensch.

Hierdoor ontwikkelen zich op de entingsplaats vaccine' puisten, waarmee bijna altijd tegelijkertijd onvatbaarheid voor de echte pokken verkregen wordt. Deze duurt ongeveer 7 jaar, zoodat na dit tijdsverloop herenting plaats moet hebben.

In de zeer zeldzame gevallen, waarbij gevaccineerde personen later toch pokken krijgen, is het verloop bijna altijd heel licht. Wanneer de besmetting met pokken al geschied is, kan de koepokenting de ziekte niet meer voorkomen.

De eerste koepokenting verricht men het liefst in het le levensjaar, tusschen de 3e en 12e maand en in een tijd, dat het kind volkomen gezond is. Vooral het bestaan van een eczeem of impetigo levert gevaar op; wanneer in de buurt gevallen van pokken voorkomen, bestaat er echter geen volstrekte tegenaanwijzing.

Men geeft 5 oppervlakkige schrapj es van hoogstens 1 cM. lengte op de schoon gewasschen huid, gewoonlijk de buitenzijde van den bovenarm.

Door het mechanische huidletsel ontstaat den len dag een lichte roodheid, waarvan den volgenden dag nog slechts een klein bruin korstje achterblijft.