is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak een metastatisch leverabsces op, het meest in aansluiting aan een licht geval. Zeldzamer ontstaan long-, hersenen miltabscessen, pyelitis en cystitis. Plaatselijk kan een pericolitische ontsteking voorkomen.

Heel groote darmzweren kunnen bij genezing door litteekenschrompeling aanleiding geven tot darmvernauwing.

De diagnose kan met zekerheid gesteld worden door onderzoek der ontlasting op dysenterieamoeben.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk in bedrust, vloeibaar diëet (melk en eieren) en onderhuidsche inspuitingen van hydrochloras emetini (5 dagen achtereen 40—60 mG.).

Deze laatste werken bijna altijd buitengewoon gunstig, ook op de metastasen in de lever en gaan alle verdere uitbreiding tegen. Daar de histolytische amoeben zich op het darmslijmvlies, waar ze voor de schadelijke werking der emetine vrijwel beveiligd zijn, terug kunnen trekken, blijven de patiënten echter meestal blootgesteld aan recidieven. Daarom geeft men het emetine bovendien als onoplosbare verbinding inwendig, n.1. als joodbismuthemetine \(2 dagen achtereen 180 mG.) (Kühnen).

Wegens de cumulatieve werking van emetine kan men met de inspuitingen binnen een bepaalden tijd niet boven 1 gram gaan, zoodat men ze intermitteerend geeft.

Verder komen nog medikamenteuze lavementen (jodoform-, tannine- of chininelavementen) en inwendig dec. chin. comp. en naphthaline in aanmerking.

De persingen worden bestreden met zetpillen met jodoform en extr. belladonnae.

Jodof. 4. Tannin. 5-10. fxtr. chin- "l- 10.

Sol. gummos. 750. Aq. 750. ,

3 X d. 250 gr. als lavement. 3 X d. 250 gr. als lavement. ? X d: 250 ér. als lavement.

(vooral in slepende gevallen).

Cort. simarub. Naphthalin. 1.

„ rad. granat.. Calomel. 0,5.

„ chin. fusc. aa 5. Ol. Bergamott. gtt. III.

Coq. ad. col. 200. div. in dos. X.

Sir. simpl. 20. d. ad caps. amyl.

a. u. 1 1. 3 X d 1 caps. (Swellengrebel en Schiess).