is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misvormingen en sterke onbewegelijkheid. Genezing komt nooit voor, zelfs volkomen stilstand niet.

Het slepend gewrichtsrheuma vertoont een veel minder typisch ziektebeeld.

In de eerste plaats komen vrij lichte gevallen voor, waarin het proces tot éen of twee gewrichten beperkt blijft en na enkele jaren alle klachten ondanks het bestaan van niet onbelangrijke gewrichtsveranderingen weer geheel verdwijnen.

Daarnaast worden erg zware vormen waargenomen, waarbij binnen korten tijd vele gewrichten aangedaan worden en de toestand ondanks elke behandeling aanhoudend verergert.

Toch vertoont een groot aantal gevallen onderling zooveel overeenkomst, dat men misschien zelfs enkele bijzondere vormen mag aannemen, die tot op zekere hoogte op zich zelf staan; dit zijn de ouderdomsarthritis, de dubbelzijdige schoudergewrichtsontsteking, de slepende arthritis der wervelkolom, het slepend gewrichtsrheuma bij vrouwen tijdens het klimakterium, de tuberculosis rheumatoïdes, de slepende arthritis na akute gewrichtsrheumatiek en het subchronisch gewrichtsrheuma.

De ouderdomsarthritis, welke voorkomt bij personen boven de 70 jaar, die van te voren nooit rheumatische aandoeningen hadden, beperkt zich meestal tot de vinger- en handgewrichten en heeft ook in andere opzichten veel overeenkomst met arthritis deformans; de afloop is echter gunstiger.

Bij de dubbelzijdige schoudergewrichtsaandoening, die verreweg het meest bij mannen voorkomt, geeft slechts éen der schoudergewrichten aanleiding tot klachten, terwijl het rheumatische proces weinig neiging heeft zich op andere gewrichten uit te breiden.

De slepende arthritis der wervelkolom voert meestal tot volkomen verstijving, vaak gepaard gaande met misvorming en verstijving der schouder- en heupgewrichten (spondylosis rhizomelica). Gewoonlijk bestaan heftige spontane pijn en pijn bij druk op de dwarse werveluitsteeksels.

Bij het slepend gewrichtsrheuma in het klimakterium worden vooral de kniegewrichten getroffen; ze gaat na het klimakterium vaak in genezing over. In andere gevallen