is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIGTHEID VAN EENIGE VLOEISTOFFEN

(bij 0", waarbij niets meer bemerkt wordt.)

Gedestilleerd water . . 1,000

Kwikzilver 13,598

Bromium 2,966

Zwavelzuur (engelsch) . 1,848 Verdund zwavelz. naar DELEZENNE bij 15° C.:

10 proc. zuur .... 1,066

20 „ „ .... 1,138

30 „ 1,215

40 1,297

50 ,. „ .... 1,387

60 „ 1,486

70 „ 1,595

80 „ „ . . . . 1,709

90 1,805

100 ., „ .... 1,840 Verdund salpeterzuur

10 proc. zuur .... 1,054

20 „ „ 1,111

30 „ 1,171

40 „ „ 1,234

50 proc. zuur 1,295

60 „ „ .1,348

70 „ 1,398

80 „ „ 1,438

90 „ 1,473

100 „ „ 1,500

Melk 1,030

Zeewater 1,026

Wijn: Bordeaux -— ... 0,994 „ Champagne •— . . 0,998 „ Malaga -— .... 1,022 „ Moezel — .... 0,916

„ Rijn ■— 0,999

Olie: Citroen — 0,852

„ Lijn —■ 0,953

„ Papaver •— .... 0,929

., Olijf— 0,915

„ Terpentijn •— ... 0,872 Alcohol (absolute). . . . 0,793

Zwavelaetlier 0,715

Zwavelkoolstof 1,272

VIERDE HOOFDSTUK.

Moleculaire werkingen tusschen vaste en vloeibare llgchamen, als ook tusschen de afzonderlijke deelen der vloeistoffen zelve.

Adhaesie tusschen vaste en vloeibare ligchamen. TuSSchen de vaste 41 en vloeibare ligchamen doen zich overeenkomstige verschijnselen voor, als tusschen vaste ligchamen, d. i. de vloeistoffen hechten meer of minder sterk aan de oppervlakten van vaste ligchamen. Wanneer men b. v. eenige waterdruppels tegen eene loodregt staande glazen schijf sprenkelt, dan zullen zij ten deele daaraan blijven hangen, en niet naar beneden vloeijen, zoo als het geval zijn zou, zoo niet de zwaartekracht der druppels door eene andere kracht, namelijk door de aantrekking, die er tusschen de deeltjes der vloeistof en de oppervlakte van de glazen plaat bestaat, in evenwigt werd gehouden.

De adhaesie is ook de oorzaak, dat de vloeistoffen, zoo men die uit eenig vat wil gieten, zoo ligt langs den buitenwand van het vat afvloeijen. Om dit te voorkomen, bestrijkt men den buitenrand met vet, of men laat het vocht langs een bevochtigd glazen staafje vloeijen.

Haarbuizen. Boven is gezegd, dat de oppervlakte van vocht, 42