is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitwendige drukking der lucht evenwigt te maken, hangen zij buitengewoon sterk te zamen. Indien b. v. de straal van den kogel slechts 1 palm bedraagt, dan bedraagt de diameter van den kogel 314 vierkante duimen, en diensvolgens is de uitwendige drukking, waardoor de helften zamengehouden wor, den, meer dan 314 pond. Om de aanraking

Fig. 113. meer volkomen te maken, worden de randen

der halve bollen, wanneer men ze op elKanaer plaatst, met vet besmeerd, even als de klok voor dat men deze op de plaat zet; eene kraan c, die gedurende het uitpompen geonend is. wordt, voor en aleer men de ver-

eenio'de halve bollen van de luchtpomp afschroeft, gesloten, om het intreden der lucht te voorkomen.

Men bedient zich van de luchtpompen tot het nemen van velerlei proeven. Met dezelve toont men b.v. aan, dat brandende ligchamen in het luchtledige uitgaan; dat de rook als een zwaar ligchaam ter aarde valt; dat de lucht in het water als het ware opgelost is; dat er zich eene luchtlaag tusschen de vochten en de" wan den der vaten, in welke zij bevat zijn, bevindt, want deze luchtlaag toont hare aanwezigheid door eene menigte van kleine blaasjes, die toenemen in dezelfde mate als de drukking van de lucht vermindert. Door middel van de luchtpomp kan men koud water doen koken, enz.

Wanneer wij zien, dat eene veer langzamer ter aarde valt dan een steen, dan is de oorzaak van dit onderscheid alleen te zoeken in den wederstand, dien de lucht biedt; in de luchtledige ruimte vallen beide even snel. Door middel van de luchtpomp kan men dit op de volgende wijze aantoonen.

Een glazen cilinder van ongeveer 1 el hoog en van ten naastenbij 12 duim diameter, en van welken de boven- en onderrand zorgvuldig glad geslepen zijn, wordt op de plaat van de luchtpomp gesteld; de bovenste opening van den cilinder echter, p; even als de nevenstaande Fig.

zulks aanduidt, door eene me¬

talen plaatgesloten, welke aoor

middel vaneen weinig vetlucht-

digt op den afgeslepenen rand van het glas sluit. Door het midden van deze plaat gaat een luchtdigt sluitende metalen kegel, ten naastenbij als eene kraan gevormd, welken men

If .i J 1 Lrorrol 71l'n

naar verkiezing kan omdraaijen. Met dezen metalen kegel zijn echter ook twee, aan zijn ondereinde bevestigde, horizontale staafjes e bewegelijk. Op ieder van deze staafjes rust een metalen plaatje t, dat door eenen horizontalen spil, om welken het ligt beweegbaar moet zijn, aan het ondereinde van een aan de onderste oppervlakte der metalen plaat aanwezig staafje bevestigd is.