is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor oppassers in gasthuizen voor krankzinnigen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikbare recepten bestaat]), in de hollandsche uitgaaf te vergeefs zoeken, en het vervangen vinden door een tweetal hoofdstukken uit de brochure van de geneesheeren in Illenau 2), van welke gedeelten, dat over de observatie, tot scherping van de opmerkzaamheid der bedienden en tot hunne oefening in het juist-aangeven van ziekelijke toestanden wel niet geheel zonder uitwerking zal blijven.

De bijlagen zijn aan de Kiirze Anweisung van Dr. willing uit Siegburg ontleend 3).

Ook in den tekst van het eerste gedeelte erken ik gaarne, waar mij dit minder wenschelijk toescheen, van eene woordelijke vertaling geene gewetenszaak te hebben gemaakt.

Alleen heb ik er naar gestreefd den omvang van het boekje niet te zeer te doen uitdijen, zonder, evenals curwen, ten gevolge van het herhaald gebruik van dezelfde woorden 4) en zin-

1) O. a. wordt er in allen ernst de bereiding van een* <jorgeldrank uit caijennepeper (sic) in aangegeven.

2) Illenau die groszherzoglich-badisclie Heil- und PJlegeanstalt, Rastatt 1847.

3) Kurze Anweisung zur P/lege und Beobachtung für das Wartpersonal, Köln 1861.

4) In de ruimte van 2 pag. 8J komt bij hem op eene plaats niet minder dan 7 maal het woord „amusement" voor, en daarvan 4 maal in verbinding met het woord „occupation