Extrauterine en intrauterine graviditeit terzelfdertijd bij een zelfde persoon waargenomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar