Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INIIOUD*

ZIEKTEN DER SPIJSVERTERINGS WERKTUIGEN.

Peritonaeitis

Gastritis

Enteritis ...» 8.

Hepatitis » 17.

Colica » 19.

Vomitus 22.

Obslructio alvi » 25.

Diarïhoea 26.

Haematemesié en Melaena néonatorum » 29.

Cholera 32,

Icterus néonatorum » 40.

Gastromalacia 43,

Invuginatio intestinorum » 67

Tuberkeleh van de darmsc'hijl » 70.

ïlelminthi'asis » 76

Hydrops ascites » 91.

ZIEKTEN DER PIS- EN GESLACIITSWERKTUIGEN.

Iseliuria » 95

Urodialysis néonatorum » 95

Incontinentia urinae nocturna „ gg_

Lithiasis » 100

Parorchidium jQg

Ontsteking van den bal en van den balzak

Ilydrops seroti en Ilydrocele » 105

Fluor albus » 108

Koudvuur der uitwendige geslachtsdeelen bij jonge meisjes . . » 108. ZIEKTEN VAN DEN NAVEL.

Bloeding uit den navel » 110

Fungus umbilici » 111

Hernia umbilicalis » ll*>

Sluiten