Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds dieper invretende holten en dooden plotselijk, wanneer de dood niet vroeger het lijden afbreekt , door doorboring van de gezamenlijke darmrokken en uitstorting van den inhoud in de buikholte. In zeldzame gevallen heelen deze zweren. Zoo verzekeren abercrombie en billar» in meerdere lijken van kinderen lidteekenen in het darmkanaal gevonden te hebben.

De overgang van ontsteking in eene darmverweeking en in eene vliesachtige uitzweeting is zeer moeijelijk te herkennen. De laatste vermoedt men, wanneer dergelijke uitzweetingen ook in de mond- en keelholte aanwezig zijn, of door braken en ontlasting uitgeworpen worden. Tot het daarzijn van verzwering in het darmkanaal kan men besluiten, wanneer de ziekte langer dan twee weken duurt, en, bij vermindering van pijn en hitte, evenwel dorst, doorloop, onrust en inwendige angst blijven bestaan (verson).

De meest gewone aanleiding gevende oorzaken van de enteritis der kinderen zijn: te vaste, prikkelende of onverteerbare, bedorvene , in gisting overgegane spijzen; eene slecht bestuurde kunstmatige voeding; voornamelijk te vroege spening , hevige braak-, purgeer- en wormdrijvende middelen, verkouding, enz. Door ziekteverplaatsing ontstaat de ziekte somwijlen na naar binnen geslagene koortsachtige en slepende uitslagziekten.

Kuur. De zachte, catarrliale ontstekingen van de darmen herstellen zich door eene vermeerderde afscheiding van slijm meestal van zelve. Rust, zachte zweetdrijvende en afvoerende middelen en een passende leefregel zijn toereikend. Ook vele, met tamelijk hevige koorts en kolijkpijnen voorkomende ontstekingachtige darm-aandoeningen , worden door verkoelende , weinig prikkelende afvoermiddelen, verzachtende klisteren , warme omslagen , pijnstillende verdeelende inwrijvingen , warme baden , hoofdzakelijk echter door kleine giften calomel, gelukkig opgeheven (henke). Treden de verschijnselen der ontsteking duidelijker te voorschijn, zoo is de plaatsing van bloedzuigers , wier getal zich naar den ouderdom van het kind en de hevigheid der ziekte regelt, onontbeerlijk. Bij zeer ruime en pijnlijke ontlastingen , raden billard en vallek klisteren van stijfsel, met eenige droppen Tinct. opii aan. Sxokes roemt het gebruik van de zachter werkende kwikbereidingen, in vereeniging met piilv. Doverii. Het gebruik der opiaten vereischt evenwel altijd groote voorzigtigheid. Bij bloedige stoelontlastingen, zoude men, volgens nacjiann , phosphorzuur met slijm geven, slijmige klisteren met een bijvoegsel van 5 — G gr. aluin aanwenden en bij herhaling een aromatiek bad laten gebruiken. Tan veelzijdig nut is het gebruik van blaartrekkende pleisters; dezelve mogen echter eerst in het later tijdperk der ziekte , wanneer geene bloedontlasting meer noodig is, aangewend worden, en mogen bij zeer jonge kinderen, (beneden de 12 maanden) niet langer dan 2—3 uren blijven liggen (stokes). De, in het beloop van de enteritis somwijlen voorkomende sympathische prikkeling

Sluiten