Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Icterus Neonalorum,

De geelzucht der pasgeborenen treedt gewoonlijk op den 34cn , 4<ie» tot 7llen dag na de geboorte te 'voorschijn. Meermalen worden kinderen met de kleur der geelzucht geboren; lobenstein , billard en otto namen dezelve zelfs bij de vrucht in de baarmoeder waar. De kleur verschilt van de ligtgele tot de donkergele in het groene overgaande -y somtijds bepaalt zich de gele kleur tot enkele deelen. Yolgens boer verschilt dezelve bij blond- en bruinharige kinderen , zoodat de eersten , wegens derzelver fijne en doorschijnende huid, niet zoo donker geel gekleurd zijn als de laatsten. Deze ziekelijke toestand van het uitwendig huidvveefsel heeft ook bij vele inwendige organen plaats.

Bij de lijkopening van dusdanige kinderen , welke aan een of andere zickto gestorven waren , terwijl zij aan dezen geelzuchtigen toestand leden, zag men niet zelden de hersenen, het ruggemerg, het hart, het hartzakje, het borstvlies, de uit- en inwendige zijde van het darmkanaal, het net, de pisblaas geel gekleurd (billard). Algemeene stoornis van het gestel neemt men zelden waar ; de onrust, welke men bij eenige kinderen opmerkt, schijnt niet van dezen ziekelijken toestand af te hangen (henke, wendt). De kleur van de pis en der ontlaste drekstoffen is verschillend. Bij overigens gezonde kinderen is de drekstof geel; groenachtig daarentegen bij zulken, welke gelijktijdig aan stoornis der spijsvertering , ziekelijke zuurvorming , enz. lijden. De pis is somwijlen, voornamelijk bij de hoogere graden der geelzucht, safraangeel gekleurd en heeft eenen sterken, onaangenamen reuk. In zeldzame gevallen worden, evenwel altijd slechts tegen het einde der geelzucht en wanneer dezelve aanmerkelijk is , puistjes of blaasjes op de huid waargenomen. Dezelve komen voor op het gelaat, op het behaarde gedeelte van het hoofd, aan den hals, somtijds ook op de overige deelen van het ligchaam, in den vorm van netelroosachtige blaasjes of puistjes, met eenen verhevenen rooden kring , welke zich met eene etterachtige lymphe vullen en spoedig korsten vormen, dikwijls echter ook boonvormige, pijnlijke zweren op de huid daarstellen. Bij enkele kinderen komen, tegen het einde van eene sterke geelzucht, oppervlakkige verzweringen onder de huid aan de vingers voor (elsüsseb). De duur der ziekte is kort, gewoonlijk van weinige dagen ; slechts zelden gaat dezelve eerst na de 2de tot de 3de week voorbij.

. Armstrong , dewees , underwood en andere Engelsche artsen hebben de geelzucht der pasgeborenen van die, welke het gevolg eener lever-, ziekte is , willen onderscheiden, en geloofden de laatste aan de witte kleur der ontlastingen en aan de gele kleur der tranen en andere afscheidingen te herkennen. Billard erkent daarentegen in deze teekenen slechts eenen hoogeren graad van de gewone geelzucht.

Over de naaste oorzaak van de geelzucht der pasgeborenen heeft men

Sluiten