Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beterschap niet laten misleiden , maar men moet de baden tot liet einde der ziekte laten voortgebruiken. Zeer werkzaam rond hij de aanwending van het extr. oy. aq. in klisteren; j gr. des morgens en des avonds , zelfs alle 4— 5 uren, en een klisteer van afkooksel van lijnzaad of stijfsel oplossing stuitte den doorloop somwijlen eensklaps en veroorzaakte zeer aanmerkelijke beterschap. Plaatselijke bloedontlastingen acht cruyeilhiek voor ondoelmatig; blaartrekkende pleisters en mostaardpappen wendt hij wel is waar aan , maar hij schrijft aan dezelve geen wezenlijk nut toe. In het tijdperk der herstelling, raadt hij versterkende middelen aan, namenlijk de chinabast, in den vorm van stroop. Op de nuttige uitwerking van het opium maakt c. vogel (RO'sfs Mag. Bd.XXFI Hft. 2.) opmerkzaam; in hopelooze gevallen, gaf hij 2 droppen, Tinct. op. croc. in een geschikt water, alle 2 uren tot dat de doorloop verminderde. L. W. Sachs (Ilandwórterbuch der prakt. Arzneimittellehre Xönigtberg J836. Bd. III. S. 2J9) liet in een zeer moeijelijk geval, aan een kind van nog geen 8 maanden, alle 3 uren 5 droppen (!) opiumtinctuur nemen ; nadat drie dusdanige giften gebruikt waren , ontstond er beterschap , en werd het opium zeldzamer en in kleinere giften gegeven. W iksmann {horn's Archiv. J824, Sept. Oct.) nam van het opium slechts een voorbijgaand nut waar; veel heilzamer werking zag hij van het salpeterzuur.

JaGER raadt om de kwaal te beperken het gebruik van de eikelkoffij aan , de keuze van eene goede minne en een mengsel van Solui, subcarb. pol. Tinct. rh. Aq. Extr. fruct. aur. immat, Syr. diacod. en Aq. foenic.; daarbij maakt hij gebruik van uitwendig afleidende middelen , vlugtige smeersels en aromatieke baden.

V. pommer (Heidelb. hlin. Annal. Bd. II. lift. 2. S. 209) roemt koude omslagen op het hoofd , warme aromatieke stovingen op de maagstreek , en inwendig Mur. ferri, in den volgenden vorm: B. Bad. allh. unc. ij , I'lv. gm. mitn. dr. ij. Mur. ferr. vir. scr. (3. Syr. allh. dr. vj. m. d. s. alle 2 uur 1 theelepel.

Hergt (Heidelb. hlin. Annal. J835) maakt melding van een geval van maagverweeking, welke hij op de volgende wijze behandelde. Hij schreef aanvankelijk het volgende mengsel voor: B. Mur. ferri. vir. gr. iv , Mosch. gr. v. Aq. destill. unc. ij , Syr. corl. aur. unc. j. s. alle uur 1 theelepel. Uitwendig liet hij het Linim. volat. inwrijven en aromatieke stovingen maken , waarop het braken en de doorloop verminderde. Hierna gaf hij het volgende mengsel: Mur. ferr. liq. gtt. x. Extr. c/nn. frig. par. gr. viij , Aq. flor. aur. unc. ij ; Syr. cort. aur. unc. j. s. afwisselend met het vorige mengsel theelepels gewijze te geven.

^ olgens RHAdes en blasids zoude het Ac. mur. ox. goede diensten doen , eenigermate in den volgenden vorm : B. Bec. alth. unc. iij. Acj mur. ox. unc./3, Syr. alth. unc.j. s. alle uur 1—2 theelepels. Bovendien zoude men eenvoudige warme baden, warme aromatieke stovingen op de buik en koemelk met venkel water, later eikel kofiij laten gebruiken. Most

Sluiten