Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begon de behandeliag in een gelukkig afgeloopen geval met een warm sroinatiek bad ; inwendig gaf hij Ac. mur. ax. met een dcc. altheae , liet de moedermelk dikwijls en in zeer kleine hoeveelheden nemen, en den geheelen buik met Ung. volat. therebinth. inwrijven; tot de verdere behandeling verkreeg het kind de Mur. ferri liq. in haverslijm, dagelijks 2 — 3 maal 1 — 3 droppen. Dezelfde arts raadt in den chronischen vorm, in het begin der behandeling, een mengsel van Solut. subcarb. pot. scr. j — dr. /3, Aq. foenic. , Syr. rhei a unc. j/3. s. alle twee uren een theelepel. Hij oppert tevens de vraag, of het afwisselend gebruik van zuren , (Ac. ?>iur. ox.) en van alkaliën , (Solut. subcarb. ■pot. en magnes.) gelijktijdig door eene galvanische werking heilzaam zou kunnen zijn.

1 itschaft , (Rust's Mag. Bd. AXI.) roemt het gebruik van laauwwarme baden, garstewater met suiker in kleine hoeveelheden, ook venkel en anijs-thee, bovendien inwendig een mengsel van Aq. flor. naph. unc. ij , Acid. pyrolign. dr. j , en Syr. emuls. unc. j , waarvan elk uur een' halven theelepel gegeven wordt.

Dükr , (Hufel. Journ. J835.) wendde de Argilla pura, (dr. (3— j in unc. ij vocht in de 24 uren) met goed gevolg aan. Daarbij dienden mucilagnosa, huidprikkels, baden, bloedzuigers tot hulpmiddelen. Van 67 zieken (van 9 dagen tot IJ jaar), welke hij op deze wijze behandelde , genazen er 60.

Steinbeck (Med. Zlg. v. Ver. f. JTeilk. in Pr. J837. No. 2J.) verhaalt een geval, bij hetwelk hij op de rij af de meest geroemde middelen tegen deze ziekte beproefde; ten laatste , toen het kind stervende scheen te zijn, gaf hij als proefmiddel het Acetas plumbi, en zap zulk eene uitstekende werking van dit middel, dat reeds na eenige uren alle verschijnselen der ziekte verminderden, en na twee dagen het kind, zonder eemg gebruik van andere geneesmiddelen , volkomen hersteld was.

ItosTA.v, lallemand, lesser, nagel en anderen raden eene onstekingwerende behandeling aan. Laatstgenoemde arts wendde, wanneer de ziekte nog in het begin was, Emulsio sem. pap. alb. met kleine giften Tartr. joass. en een gering bijvoegsel van Aq. laurocer; tusschenbeide echter poeder van Lalomel (gr. T'_), Magn. en zuiker aan ; in twee gevallen verminderden reeds na de eerste gift de doorloop en het braken. Was een grein Calomel gebruikt, zoo verdeelde hij een tweede grein in 8 en atereen derdein 6 deelen. Daarmede verbond hij voeding met melk, liet buitendien slechts zeer weinig voedsel gebruiken , gaf Saleb in het drinken , schreef klisteren van stijfsel en baden van zemelen voor, en het, nadat 2 bloedzuigers op de maagstreek geplaatst waren geworden , pappen van Spec. ad. catapl. met IIb. con. mac. en hyosc. legden. Bij de herstelling bediende hij zich van Spir. sulph. aeth. mart. — n de chronische gevallen handelde nagel volgens de voorschriften van Jaeger, billard en anderen, evenwel zonder gunstig gevolg.

Winter raadt bloedzuigers, mostaardpappen , baden , rhabarber aan: II. Deel. t-

Sluiten