Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN

DER

PIS- m GESLACHTSWERKTlllGEIV.

Ischuria.

pisopstopping geeft zich te kennen door aanvallen, gedurende welke de kinderen kreunen en schrcijen, de beenen tegen de buik optrekken , zich vastklemmen , angstig ademhalen, koud worden , bovenmatig zweeten, uit angst de ontlasting laten loopen en krampachtig beven, waarop dan eene sterk riekende en het linnen meer dan gewoonlijk kleurende pis in eene kleine hoeveelheid geloosd wordt en eenige verligting geeft (jahn). Bij het onderzoek van den buik vindt men eene meer of min sterke opzetting van den onderbuik ; dikwijls kan men eene sterke opzetting van de huidaderen waarnemen (versok).

De kwaal, welke, volgens de opgave der meeste schrijvers, gewoonlijk op eene krampachtige aandoening van den hals der blaas berust , vordert de aanwending van krampstillende middelen, namelijk het inwendig gebruik van Emulsièn met Lycopodium, Flor. zinci met Magnesia, verzachtende omslagen op de blaasstreek, inwrijvingen met Linim. camph., baden, klisteren, enz. Wanneer men door deze middelen niet spoedig afvloeijing der pis verkrijgt, zoo zoude men, volgens capuroïï (Abhandl. üb. d. Krankh. d. Kind; aus dem Franss, mit einer Voorrede von püchelt. Th. II. S. 17) tot het gebruik van de cathater overgaan.

Urodialysis neonalorum.

De verschijnselen van deze, het eerst door autenrietii en schönleix beschrevene vorm van ziekte zijn , volgens den laatstgenoemden arts, (Patk. u. Ther. Bd. III. S. 3j8) de volgende: De kinderen lozen weinig pis, dezelve is opvallend rood en kleurt daardoor het linnen.

Sluiten