Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloesem-thee te geven. Waar de ziekte zonder ophouden toeneemt , zoude men in de nabijheid der sterkste ontsteking , of aan de beenen herhaalde malen , totdat de verschijnselen der ontsteking aanmerkelijk verminderen , bloedzuigers aanzetten. De overige behandeling rigt zich naar de telkens meest dringende omstandigheden. Waar meerdere kinderen in eene familie door dezen ziektevorm reeds werden aangetast, moeten zich de moeders gedurende de zwangerschap eene, de overmatige bloedbereiding beperkende en de bloedophooping naar den onderbuik tegengaande, ontstekingwerende behandeling ondergaan.

Er y thema.

Volgens billard , wendt en naumann.

Oij pasgeboren kinderen ontstaan niet zelden, gedurende de afschilfering der opperhuid, erythemateuse vlekken en strepen, voornamelijk in den omtrek der schaamdeelen en bovenbeenen; men neemt dezelve ook ten tijde van het afvallen des navels op den buik waar , en gedurende het tandenkrijgen, op het gelaat. Billard (t. a. pl. p. 87.) zag bij een pasgeboren kind een erythema in den vorm van kleine onregelmatige vlekken , welke op verschillende deelen van het ligchaam verstrooid waren , en op mazelen geleken. Voornamelijk komt veeltijds het zoogenoemde erythema interlrigo voor. De huid, voornamelijk aan de schaamdeelen, den aars , de inwendige zijden der bovenbeenen, in de knieholten, aan de kuiten , en de okselholten begint rood en weldra vochtig te worden en eene wond te vormen, zoodat ontvellingen ontstaan kunnen, uit welke eene kwalijkruikende eiwitachtige stof zijpelt. Bij eene veronachtzaming kan het op zich zelf geringe lijden van de huid zich steeds verder uitbreiden, en de kinderen hebben dikwijls het voorkomen van geschonden te zijn; ook kan eene diep indringende verzwering ontstaan. Door onzuiverheid, als men de kinderen in de bevuilde doeken liggen laat en slechts zelden voor verschooning zorg draagt, kan het ontstaan van dit lijden zeer begunstigd worden. Een boos karakter verkrijgt deze kwaal voornamelijk onder medewerking van syphilis en andere kwaadsappigheden ; onder dusdanige omstandigheden volgt eindelijk vermagering en ten laatste teringkoorts. Hetzelve is derhalve verdacht, wanneer , namelijk aan de schaamdeelen, zeer hardnekkige, koperroode vlekken zich vertoonen, in wier omtrek het celweefsel opgezwollen is [Waumjnn , Jlandb. der Klin. Bd. III. Jbth. II. S. 229). Het smetten achter de ooren komt overigens niet zelden bij volledig gezonde kinderen voor. Afschilferende korstvorming gaat daarmede ver-

Sluiten