Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jf/oschus cn wende warme baden aan. Vormt er zich een zenuwrotachtige toestand, zoo is het kind in den regel verloren; Camphor, Moschus , Carb. amm. met Extr. cort. peruv. , als ook omslagen van wijn, aromatieke kruiden, afkooksel van kinabast met Spir. camph., en dergelijke baden vermogen dan niets meer.

Bijzondere bijkomende plaatselijk ontstekingachtige aandoeningen, meestal der hersenvliezen en onderbuiksorganen, moeten, volgens hunnen aard behartigd , cn bij de behandeling in aanmerking komen.

De behandeling der huidaandoening, moet voornamelijk naar den graad en den aard van hare vorming bepaald worden. Het erysipelas superjiciale vordert niets dan een gelijkmatig warmhouden en eene matige bedekking der aangedane deelen. Volgens jörg is het bedekken der ontstokene huid met droog pluksel boven alle aromatieke kruiden-zakjes of verwarmde , met Camphor bestrekene linnen verbanden te stellen..

Het erysipelas phlegmonosum vordert de behandeling der ontsteking. Bloedzuigers staan hierboven aan. Is de kwaal nog in het begin, zoo zijn, volgens berndt, ook koude omslagen van vegat. min. Goul. niet te vermijden, daar de tot ontsteking zich gevestigd hebbende roos niet ligt terugtreedt. Later zijn laauw warme omslagen van een Decoct. herb. tnalv. en Papav. alb. te verkiezen ; ook kunnen inwrijvingen van de grijze kwikzalf nuttig zijn. Dewees wil dezelve terstond bij het begin aangewend hebben, als wanneer dezelve oogenblikkelijk den voortgang der ziekte zouden stuiten ; zelfs na het openen der, ten gevolge van eitering ontstane ettterbuilen, zoude de aanwending van deze zalf op de ontstokene randen eene heilzame werking uitoefenen. Behalve deze zalf roemt dewees zeer de werking van blaartrekkende pleisters. — Ontstaat er koudvuur, zoo moet de algemeene en plaatselijke behandeling overeenkomstig dezen toestand veranderd worden. De verbindingen van Chinin. en Moschus benevens aromatieke baden en aromatieke wijnomslagen , mogen dan de meeste hulp aanbrengen. Volgt er overgang in ettering, zoo moet deze door warme omslagen bevorderd, de vochtgolving aantoonende plaatsen spoedig geopend, het deel met een afkooksel van China , Quercus en aromatieke kruiden met wijn gemengd gedurig gewasschen, en de krachten van het kind op alle mogelijke wijze ondersteund worden. Blijft er verharding terug, zoo moet deze met in- en uitwendige opmiddelen, aromatieke kruiden-zakjes, baden en vlugtige inwrijvingen behandeld worden.

VV at aangaat de behandeling des pseudo-erysipelas neonatorum , zoo heeft men hier eene huid- of huid- en celweefsel-ontsteking, met in aanmerking nemen van hare oorzaak , haren graad en uitgang te bestrijden. Is de kwaal door uitwendige, chemische of werktuigelijke prikkelingen veroorzaakt, zoo moeten deze oorzaken boven alles verwijderd worden en naderhand uit- en inwendige, den graad der ontsteking beantwoordende middelen aangewend worden. Eene inwendige behandeling wordt slechts in zooverre gevorderd, als door de terugwerking van het plaatselijk lijden

Sluiten