Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedontlastingen meer schadelijk dan nuttig geweest te ziju ; de mee te zieken, bij welke men bloedzuigers geplaatst had, stierven. Goelis wil de verharding van het celweefsel, welke hij voor een voortbrengsel van syphilis houdt , alleen met kwikbereidingen behandeld hebben; hij geeft de calomel dagelijks tweemaal tot |—J- gr. Ook iienke verwacht van dit middel het meeste. In het gesticht Charité te Berlijn werd aan de verharding van het celweefsel lijdende kinderen, dagelijks tweemaal -J-—igr. calomel gegeven, daarbij dagelijks 1—2 aromatieke baden aangewend en 1—2 dr. Ung. mercur., op de verharde plaatsen ingewreven; onder deze behandeling stierven van de 10 kinderen slechts 2 (Rusfs Magaa. XXVIII. 2. S. 3J5). Ook Sïeixberg (Gemeins. Deutsche Zeitschr. f. Geburtsk. Bd. II. lift. I.) verhaalt een geval van genezing door het inwendig gebruik van calomel, door inwrijving van de grijze kwikzalf en door inwikkeling van het kind in verwarmde flanel. V. siebold [Journ. f. Geburtsk. u. s. w. Bd. VII. S. J06) zag eveneens het beste gevolg van het inwendig gebruik van de calomel, wrelke hij alleen of in verbinding met digitalis gaf, en daarbij inwrijvingen met warm gemaakte 01. hyosc. en warme baden vereenigde. Pitschaft (■Hufel. Journ. J832. Sept. S. 28.) roemt inwrijvingen met Spir. therebinth. en baron (Jrch. génér. J828. Mai.) met Aq. theriaca en inwikkeling der verharde deelen met flanel en gewaschte taf. De kinderen werden daardoor als het ware in een matig zweetbad gehouden. Slechts wanneer de verharding niet zeer uitgestrekt was , gelukte het den genoemden arts de verdeeling door bloedzuigers te bewerken ; in tegenovergestelde gevallen bleef de bloedontlasting zonder gevolg. sundelly (Behrend's Vorles. Bd. IX. S. j67.) genas een kind, hetwelk aan verharding van het celweefsel leed, op de volgende wijze. Het kind werd dagelijks tweemaal in een warm bad met een aftreksel der Spec. resolv. der Pharm. hor. (op ieder bad unc. iv. met Libr. vj. water afgetrokken) geplaatst, en dan in een' wollen deken gewikkeld ; bij ieder bad werd nog unc. j. Saponis gevoegd. Alle 2 uren gaf hij hetzelve gr. ij. Sal. c. c. en 's avonds gr. Calomel met gr. iij. Rhei en gr. iv. Lap. cancr. In een, door Dr. angenstein in de Jlfed. Zeit. v. Ver. f. Heilk. in Pr. J835. No. 2J medegedeeld geval, gelukte de genezing door eene zeer eenvoudige behandeling. Spaarzame voeding der moeder, melkbaden en inwrijvingen van Ung. digit. deden eene verharding van het celweefsel, welke op den 8steI1 dag na de geboorte begon en zich van den navel over de heupen en de onderste ledematen uitstrekte, verdwijnen. liet gebruik van dampbaden, welke eenige artsen dringend aanbevelen, is niet aan te raden, daar men van dezelve aandrang van bloed naar het hoofd en de longen te vreezen heeft (billard). DugÈS roemt deze baden, vermeldt echter geene gevallen , in welke dezelve eene gunstige uitwerking getoond hebben. Volgens de tegenwoordige ondervinding schijnen bloedontlastingen , kwikbereidingen en uitwendige verwarming als de doelmatigste middelen beschouwd te moeten worden.

Sluiten