Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gangraena cutis neonniorum.

\

Volgens billard, richter en martini.

Volgens billard (t. a. pl. S. JÏ9) ontstaat het koudvuur der huid Toornamelijk bij dusdanige pasgeboren kinderen, wier ademhaling enbloedsomloop onvolkomen is, waardoor duidelijk ophoopingen van bloednaar de ledematen wordt veroorzaakt, welke blaauwachtig^ood en koud zich toonen , vermageren , uitdroogen en versterven, tot dat er zich een ontstoken rand vormt, welke de verwoestingen van het koudvuur beperkt, of tot dat de dood het tooneel sluit. Het koudvuur begint meestal aan de vingers en toonen der voeten, vertoont zich echter ook aan de armen en beenen. De huid om de nagels wordt bloedrood, zwelt op, trekt zich alsdan terug, rimpelt zich, of wordt met kleine, een bloederig vocht bevattende blaasjes bedekt. Dit vocht vloeit weg , er vormen zich wankleurige ontvellingen, luchtgezwel en een gangraeneuse reuk. Op eene andere plaats spreekt billard van een opdroogen en van de vorming van drooge koudvurige korsten, waaruit volgt, dat het koudvuur nu eens van een' meer vochtigen , dan weder van meer droo^en aard is. De zieken blijven daarbij bijna zonder beweging, ongevoelig, halen naauwlijks adem en laten een dof en klagend geschrei hooren. De buik zwelt op, onderscheidene deelen van het ligchaam worden waterzuchtig en aan den romp en de ledematen vertoonen zich bloedvlekken (peteckiae).

Martini (Rusts Magaz. XXFII. Eft. 3. S. J28) beschrijft deze ziekte onder den naam van »Ganp-aena infantilisy Hij nam een kind waar, welks moeder in de derde maand der zwangerschap aaa eene ontsteking der lever leed , en daarbij tot kwijling toe met kwik behandeld werd. Dit kind werd oogenschijnlijk volkomen gezond geboren , scheen zelfs sterk te zijn , sliep echter veel en had slechts spaarzame en harde stoelontlastingen. Bijna toevallig werd door de oppaster aan beide beenen, nabij de voeten, zwarte vlakken waargenomen. Martini zag, toen hij geroepen werd, de beide beenen boven de enkels, van rondom twee duim breed door koudvuur aangedaan, de huid zwartachtig blaauw, droog, koud, scherp van de aangrenzende niet aangedane huid afgeteekend , welke niet gezwollen was. Aan den linker voet strekte hetzelve zich. nog tot over de hiel en een gedeelte der voetzool uit. Het kind had hierbij noch aan kracht, noch aan eetlust verloren , en toonde geen andere ziekelijke verschijnselen. eldra ging de huid rondom in ontsteking over , beide beenen zwollen in drie dagen op en werden pijnlijk. De krachten namen hierbij af, een bloedgezwel aan het hoofd ging eveneens in koudvuur over en 4 dagen na het eerste te voorschijn komen ,

Sluiten