Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den samenhang der afzonderlijke organen alsmede hun ligging in het onderlijf goed laten zien.

De geslachtsorganen zijn reeds bij de geboorte in den geheelen aanleg aanwezig, zij beginnen zich echter eerst ongeveer in het I2e levens¬

jaar tot hun eigenlijke functie te ontwikkelen. Bij beide geslachten hebben zekere uiterlijke en ' innerlijke veranderingen plaats, die het geslachtstype steeds sterker doen uitkomen. Meisjes en jongens is het groeien der schaamharen gemeen, die zich boven de uitwendige geslachtsorganen, op den schaamheuvel, ontwikkelen. De vormen van het kin-

i-1 *•»*>! 1 i TT1D1C10C.

^ J j De vrouweüjke geslachtsorganen in hun samenhang,

lichaam, dat tot nu a baarmoeder (lichaam), b baarmoederhals. c scheededeel

toe magere en hoe- der baarmoeder, d scheede. g h eileiders, i breed moe-

f.. derband. k eierstok (doorgesneden), e eierstok (geheel), kige lijnen ver- m minebuis van binnen.

toonde, beginnen te

ronden en bevallig te welven. De borsten, die zich nauwelijks van die der jongens onderscheidden, zwellen en ontwikkelen zich tot den liefelijken vorm, die een van de grootste schoonheden van het vrouwelijk lichaam uitmaakt. Bij de jongens ontwikkelt zich de bekende stemwisseling, die daardoor ontstaat, dat het strottenhoofd spoediger groeit dan de stembanden, zoodat sterke variaties van de toonvorming het gevolg zijn.

Met deze veranderingen gaat de ontwikkeling van de tot dusverre rustende geslachtsorganen tot volle rijpheid gepaard, d. i. tot die hoedanigheid, die beide geslachten tot voortplanting geschikt maakt Deze tijd van zich ontwikkelende geslachtsrijpheid wordt als puber teitsleeftijd aangeduid en vormt het eerste groote levensdeel in physiologischen zin.

4S*

Sluiten