Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding meenen te hebben, eene beginnende zwangerschap te vreezen, de maandstonden werkelijk uitblijven, zonder dat de gevreesde oorzaak bestaat.

In sommige gevallen ondervindt de reeds aanwezige bloeding door eene plotselinge kouvatting of door en door nat worden, eene' onderbreking — eene gebeurtenis, die angstige gemoederen gewoonlijk met vrees en schrik vervult, in werkelijkheid echter weinig heeft te beteekenen. Door een warm bad wordt de circulatie weldra weder hersteld.

De behandeling bestaat over het algemeen slechts in maatregelen van diëet ter versterking van het organisme. Rijkelijk verblijf in de vrije natuur, baden, koele afwrijvingen, licht verteerbare kost — veel -groenten en fruit, weinig vleesch, melk, geen alcoholische dranken —, alsmede geregelde lichamelijke en geestelijke bezigheid doen uitstekende diensten. Bestaat er bleekzucht, dan is ijzer onvermijdelijk. Geheel af te keuren is het gebruik van afdrijvende geneesmiddelen en drogerijen, zooals dit in kringen van leeken gewoonte is, aangezien aan de bloeding als zoodanig geene beteekenis voor het organisme toekomt (vergel. „menstruatie"). Op zijn hoogst komen warme zit- en voetbaden in aanmerking, ten einde eene betere circulatie in het onderlijf te verkrijgen. In alle gevallen echter winne men geneeskundig advies in!

De tegenstelling tot deze vormen is de te sterke bloeding, die haast zonder uitzondering het gevolg van eene ziekte der geslachtsorganen is. In sommige gevallen doet zij zich echter voor als gevolg eener hartziekte en kan dan een dreigend karakter verkrijgen. De behandeling van sterke bloedingen richt zich geheel naar de oorzaken en mag alleen op grond van geneeskundigeraadpleging plaats hebben.

Het menigvuldigste ongemak der menstruatie is de pijn. Reeds bij zulke meisjes en vrouwen, die weinig van de maandstonden hebben te lijden, doen zich veelal lichte trekkende pijnen in het onderlijf en het kruis voor. In vele gevallen echter ontwikkelen zich ongemakken en pijnen van zoo kwellenden aard, dat de maandstonden telkens een bepaalde ramp zijn. In den regel worden bleekzuchtige meisjes daarvan bezocht, die vaak lange jaren daaronder moeten lijden.

Het verloop van deze zoogenaamde menstruaalkoliek herinnert volkomen aan de weeën bij eene geboorte. Er doen zich stootsgewijze krampachtige pijnen in het onderlijf voor, die van lieverlede erger en ten slotte zoo ondragelijk worden, dat den zieken het koude zweet op het voorhoofd staat en zij op het hoogtepunt der pijnen het bewustzijn verliezen. Dikwijls vertoont zich herhaalde hevige braking hetgeen met een kwellend worgen geschiedt. Het aangezicht ziet er

Sluiten