Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organen zoodanig vervormd zijn, dat zij 'die van het andere geslacht voorspiegelen. Bij de vrouwen is de clitoris (of kittelaar, z. anatomie) dan zoo sterk ontwikkeld, dat zij bijna de grootte en de gestalte van een mannelijk lid heeft. De groote schaamlippen zijn met elkander vergroeid en hebben geheel het aanzien van een balzak. In bizonder misleidende gevallen geraken de eierstokken van beide zijden door liesbreuken in de zoo vervormde schaamlippen en verwekken zoodoende den indruk van teelballen. De geheele hoedanigheid van zulke personen heeft meestal iets mannelijks. (Van dezen uitwendigen kweenvorm verschilt het ware hermaphroditisme door de hoedanigheid der inwendige voortplantingsorganen. Bij zulke hermaphrodieten worden eierstokken en teelballen bij hetzelfde individu gevonden.) De vorming der uitwendige geslachtsdeelen is echter niet zelden zoo onbeslist, dat men bij de geboorte van zulke kinderen niet weet, tot welk geslacht zij behooren te worden gerekend. Eerst met den puberteitstijd wordt gewoonlijk de ware stand van zaken opgehelderd.

Bij deze aangeboren ontwikkelingsgebreken komt nog eene verkregen misvorming, die als hottentottenschort bekend is. Zij bestaat in eene buitengewone vergrooting der kleine schaamlippen en wordt bij de Hottentotsche vrouwen kunstmatig voortgebracht, aangezien zij als eene bizondere schoonheid geldt (z. afb.).

Tot dat gebied behoort tevens de vergrooting (hypertrophie) van de clitoris (kittelaar) in den vorm van een gezwel. Zoowel deze, als de vergrooting der kleine schaamlippen zijn het gevolg van kunstmatige prikkeling der geslachtsdeelen en ontstaan door jarenlang onaneeren en trekken aan de betrokken plaatsen. In gevallen van hoogen graad moeten de ontaarde deelen door eene operatie verwijderd worden.

Gezwellen der uitwendige geslachtsdeelen. De hierboven besproken

Fig. 5-J6. Hottentottenschort.

Fig. 527.

Hypertrophie van de clitoris (kittelaar).

Sluiten