Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypertrophiën stellen reeds een overgang voor tot de werkelijke gezwellen, d. i. nieuwvormingen der schaamdeelen. Zij kunnen zich op alle plaatsen daarvan ontwikkelen en groote afmetingen verkrijgen.

Behalve de typische vormen van verschillende nieuwvormingen oen zich op dat lichaamsgedeelte nog afzonderlijke woekeringen oor, die eer eigenaardig wratachtig karakter hebben en op een infecieuzen grondslag ontstaan. Dit zijn de zoogenaamde vij ge wratten, ie bij den druiper (gonorrhoe) en bij de syphilis in groote uitbreiding oorkomen. Bij den druiper zijn het hanekamvormige, wratachtige laaksels — aangeduid als puntige vijgewratten —, die tot bloemkoolormige gezwellen voeren, terwijl zich bij de syphilis vlakke verhefingen vormen, de breede vij ge wratten. Iets naders hieromtrent, lsmede de afbeeldingen van de verschillende vormen, wordt jn het oofdstuk „geslachtsziekten" gevonden.

Onder de boosaardige nieuwvormingen komt aan den anker ook hier de hoofdbeteekenis toe, hoewel hij aan de uitwendige esjachtsdeelen naar verhouding zeldzaam is. De daaruit ontstaande ngemakken kunnen zeer gering zijn, toch moeten de zieke deelen verwijderd worden.

De ontstekingen der uitwendige schaamdeelen. Van alle ziekten er schaamdeelen is er geene, die zoo veelvuldig voorkomt als de ontteking. De oorzaken hiervan berusten in de ligging en den bouw van eze organen. De binnenvlakten der groote en kleine schaamlippen aken elkander aanhoudend en bewerken ten slotte eene sterke ondernge wrijving. Aan den anderen kant wrijven de buitenvlakten tegen

Fig. 528.

Hypertrophie (elephantiasis) der groote schaamlippen in den vorm van een gezwel.

Fig. 529. Setzellde geopereerd volgens Schroeder).

Sluiten