Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zeep, zooals deze onbegrijpelijk genoeg zoo dikwijls plaats hebben, moeten geheel achterwege blijven. Vooral moet de raad van deskundige zijde worden ingewonnen, aangezien eene krachtig werkende behandeling eerst dan kan worden begonnen, wanneer de eigenlijke oorzaak der ziekte vastgesteld is. Deze zit echter meestal in de inwendige deelen.

Beginnende abcesvorming der Bartholin'sche klier alsmede der talkklieren vereischt een tijdig ingrijpen, ten einde de vorming van etter te beletten. Gelukt zulks niet meer, dan moet het abces geopend worden.

De ontsteking der schaamdeelen gaat dikwijls vergezeld van eene zoodanige van het binnenvlak der bovendij, die als wolf bekend is. Zij wordt gewoonlijk op eigen hand met wasschingen behandeld, met het gevolg, dat zij steeds ondragelijker wordt. Deze droge huidprikkelingen kunnen volstrekt geene vochtigheid velen en mogen slechts met eene zalf, of nog beter met een prikkelverzachtend strooipoeder bedekt worden, ten einde de wrijving te beletten.

Kene afzonderlijke en chronische vorm der uitwendige ziekte is de ontsteking bij suikerziekte (diabetes). Niet zelden wordt deze stoornis der stofwisseling eerst dan herkend, wanneer de zieken met eene hevige ontsteking der schaamdeelen bij den dokter komen. De kwaal is dan gewoonlijk met een hevig jeuken aan de geslachtsdeelen begonnen, dat door zijne hardnekkigheid de zieken — haast zonder uitzondering vrouwen op hoogeren leeftijd — tot wanhoop brengt. Hoe meer zij wrijven en krabben, des te sterker wordt het. Binnen korten tijd vergaat het slijmvlies der zieke deelen op eene eigenaardig smerige wijze, die voor den ervaren arts dikwijls reeds voor de herkenning der oorzaak voldoende is. Het onderzoek der urinè op suiker bevestigt dan in den regel het vermoeden.

De behandeling van deze gevallen heeft eene dubbele taak: zij moet de plaatselijke ontsteking wegnemen en de diabetes als algemeene ziekte bestrijden. Vooral moet worden gewaarschuwd voor scherpe vloeistoffen bij de uitwendige ontsteking. Wasschingen en compressen doen uitstekende diensten, zij hebben echter het doelmatigst slechts met heel zachte vloeistoffen, zooals kamillethee, plaats. Daarbij moet dadelijk de bij suikerziekte vereischte leefwijze (z. deze onder suikerziekte) begonnen worden. Bij deze vereenigde maatregelen vermindert de plaatselijke ontsteking meestal verrassend spoedig.

Het nerveuze jeuken der schaamdeelen. Niet altijd is het jeuken aan de schaamdeelen een begeleidend verschijnsel van andere ziekten. Het komt veeleer zeer dikwijls als eene zelfstandige vorm voor, hoofdzakelijk bij oudere vrouwen boven den overgangstijd en is dan-als eene zuivere nerveuze storing (neurose) te beschouwen.

Sluiten