Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm

Fig. 530. Ophooping van bloed in de scheede, waarvan het onderste einde geheel ontbreekt. a baarmoeder. b met bloed gevulde, blind

uitloopende scheede. c endeldarm, d blaas.

fig. 531. Hetzelfde, maar nog uitgebreider, bij afsluiting van het maagdevlies.

Fig. 532. Ophooping van bloed in de baarmoeder bij afsluiting van den inwen-

digen moedermond. (De scheede zelf is vrij.'; a baarmoeder. b scheede.

De ontsteking der scheede. De meest voorkomende ziekte der scheede is de ontsteking, de zoogenaamde scheedecatarrhe. Zij kan zich op eiken leeftijd, zelfs bij heel jeugdige kinderen vertoonen en heeft de verschillendste oorzaken. Bij kleine kinderen ontstaat zij in aansluiting aan eene ontsteking der uitwendige schaamdeelen, terwijl zij bij volwassenen ongemeen dikwijls het gevolg is van eene baarmoedercatarrhe en de daardoor veroorzaakte scherpe afscheiding, die door de scheede wegvloeit. Eene zeer groote rol spelen de bacteriën en daaronder hoofdzakelijk de-gonococcen, de verwekkers van den druiper. Ook bloedovervulling der onderlijfsorganen kan scheedecatarrhe verwekken. Daaruit is het feit te verklaren, dat onaneerende personen haast zonder uitzondering hieraan lijden, omdat de' kunstmatige geslachtelijke prikkeling met haar veelvuldige herhaling een sterken bloedaandrang naar de scheede veroorzaakt. Hiertoe behoort tevens de catarrhe bij de zwangerschap, in welker verloop de bloedcirculatie in het onderlijf aanzienlijk bemoeilijkt wordt.

Verdere oorzaken zijn mechanische prikkelingen, vooral tengevolge van vreemde lichamen in de scheede, zoóals pessariën (ringen).

lager zittend beletsel kan eveneens eene doorbraak plaats hebben, maar dan niet in de buikholte, doch in de blaas of den endeldarm. Met dezen afloop pleegt geen levensgevaar gepaard te gaan.

De behandeling is operatief.

Sluiten