Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien het niet anders gaat, d. i. wanneer de verslapping der bekkenorganen zoo groot is, dat de natuurlijke middelen van versterking weigeren. Een moederring bewerkt steeds eene aanhoudende prikkeling van het slijmvlies en leidt licht tot ontsteking. Een betrouwbaar tegenmiddel bestaat wel is waar in een uiterst schoonhouden der scheede door middel van dagelijksche warme spoelingen en in een regelmatig

er uit nemen en reinigen van den ring, hetgeen het best om een paar weken geschiedt. Maar deze eenvoudige maatregelen worden veelal verwaarloosd. De spoelingen worden slechts onregelmatig en slordig uitgevoerd, de ring blijft vaak 6, 8 maanden en nog langer in de scheede, en het gevolg is eene hevige catarrhe met smerige, kwalijk riekende vloeiing. Komen zulke vrouwen voor een geneeskundig onderzoek, dan vindt men den ring bedekt met een slijmigetterig beslag en — nadat deze er uit genomen is — daaronder een in hoogen graad ontstoken slijmvlies, dat bij aanraking gewoonlijk bloedt. In gevallen van zeer hoogen graad hebben zich rondom den ring ontstekingachtige woekeringen gevormd, die zoodanig daarmede vergroeid zijn, dat hij nauwelijks er uit

genomen kan worden. Zelfs eene doorboring van den achtersten scheedewand kan door de aanhoudende drukking van een verwaarloosden ring plaats hebben, zoodat er eene scheede-endeldarmfistel ontstaat.

Waar het eenigszins aangaat, moet men door eene natuurlijke versterking der verslapte deelen en door herstelling der bloedcirculatie er voor zorgen, dat de uit haar abnormale ligging bevrijde baarmoeder — onverschillig van welken aard de verandering van ligging was — zonder steunapparaat haar normale ligging behoudt. Uitstekende diensten doen daarbij de inwendige massage, die echter alleen door geneeskundige hand mag geschieden (vergel. metritis), zitbaden, warme scheedespoelingen en zorgvuldige regeling der leefwijze. Indien deze maatregelen geen resultaat hebben, kan nog steeds een ring te baat worden genomen.

Is er een pessarium ingezet, dan mogen door het dragen geener-' lei ongemakken ontstaan. Slechts ongeschikte of slecht passende ringen

Fig. 549.

Plaatsing van den moederring tegen achterwaartsche knikking. g baarmoeder, p moederring.

Sluiten