Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der baarmoeder, waarbij het orgaan, bekleed door de omgestulpte scheede, voor de schaamdeelen ligt en de blaas en endeldarm mede naar beneden getrokken 2ijn. Heeft de baarmoeder hare normale ligging, d. w. z. is zij naar voren gericht, dan wijst de moedermond naar be¬

neden, terwijl hij bij achterwaartsche knikking naar voren wijst (z. de

verschillende afbeeldingen).

In alle gevallen verliest het uitgezakte slijmvlies zijn vochtigheid en glans, het wordt droog en glad en neemt ten slotte eene op de uitwendige huid lijkende hoedanigheid aan. Met deze merkwaardige verandering, die zich echter steeds eerst na een lang bestaande uitzakking voordoet, komt het interessante feit overeen, dat bij negerinnen de uitgezakte scheede allengs even zwart wordt als de huid.

De door eene uitzakking veroorzaakte ongemakken zijn heel karakteristiek. Zij bestaan ineen kwellend gevoel van drang naar onderen en aanhoudende kruispijnen; die zich beiden bij eenvoudige dalingen even sterk vertoonen als bij eene volledige uitzakking. Met de kruispijnen gaat gewoonlijk tevens een gevoel van volkomen machteloosheid gepaard, als of de rug door midden zou breken. Daarbij komen de urinebezwaren. Bij uitzakkingen van matigen graad uiten zij zich door een urineaandrang, die zich bij zeer korte tusschenpoozen voordoet en veroorzaakt wordt door de trekking der urinebuis, zonder dat de blaas veel urine bevat. Bij groote uitzakkingen, waarin een gedeelte der blaas ligt, komen daarbij nog moeilijkheden bij de loozing.

Fig. 555.

Volledige uitzakking eener naai achteren geknikte baarmoeder, m moedermond.

Fig. 554.

Volledige uitzakking der baarmoeder. m moedermond. b blaas.

Sluiten