Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitend eene ziekte op hoogeren leeftijd was, doet zij zich thans ook reeds bij jeugdige personen voor, zoodat de vrees der vrouwen

daarvoor algemeen is geworaen.

Omtrent het ontstaan weten wij voorloopig nog niets. Het ligt voor de hand, om geslachtelijke gebeurtenissen voor de verklaring er bij te halen, aangezien inderdaad onder de zieken zulke vrouwen, die een regelmatigen

geslachtsomgang onderhouden en bevallingen hebben doorgemaakt, in aantal overwegen. Aan den anderen kant echter

Vlakke kanker van het scheededeel Hetzelfde vergroot en niet ,, r|eKaar-

der baarmoeder. doorgesneden.

_g baarmoejlerlichaam. k baarmoederhals moeder-

met kankergezwel in het onderste ver- kanker ook bij meisjes van ondikte deel. (In doorsnede.) ........ ,

gerepte maagdelijkheid gevonden.

Ook de voor eene verklaring er bij gehaalde erfelijkheid is niet steekhoudend, aangezien zij in een naar verhouding gering deel der gevallen kon worden aangetoond.,— Ds baarmoederkanker is een gezwel, dat zich bij voorkeur aan den baarmoederhals, minder vaak in het baarmoederlichaam ontwikkelt. Het begin gaat gewoonlijk uit van het in de scheede uitstekende deel, dus van den baarmoederhals, en kan verschillende vormeil aannemen. De kanker vormt hetzij een vlak gezwel, dat in de moedermondlip ontstaat en allengs hoogerop groeit, of hij brengt eene in de scheede inwoekerende gezwelmassa voert, die knobbelachtige uitwassen vertoont en met „bloemkoolgewas" wordt aangeduid (z. afb.).

De vlakke vorm ontwikkelt aanvankelijk eene harde ophooping, waardoor de moedermondlip sterk verbreed en verdikt wordt en een onregelmatig oppervlak verkrijgt (z. de beide afb.). In andere gevallen doet zich de kanker niet als een gezwel, maar als eene vlakke verzwering voor, die steeds meer om zich heen grijpt (z. afb.). Alle vormen van kanker aan het scheededeel der baarmoeder gaan mettertijd over op het aangrenzende scheedeslijmvlies.

Sluiten