Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan plegen de bloedingen zich steeds veelvuldiger te herhalen, omdat ■door het zwerende verval van het kankerweefsel tevens bloedvaten open gaan en deze hun inhoud naar buiten storten.

Pijnen zijn in het begin slechts in geringe mate aanwezig en uiten zich in kruispijnen en een dof gevoel van drukking in het onderlijf. Allengs echter verkrijgen zij eene toenemende verhooging en worden zoo hevig, dat de arme zieken daaronder ondragelijk lijden. Een hoogen graad hebben zij vooral in die gevallen, waarin de kankerwoekering overgaat op de bekkenholte en deze letterlijk met harde massa's bemetselt. Bijna nooit ontbreken baarmoederkolieken en pijnen tengevolge van ontstekingachtige vergroeiingen der onderlijfsorganen on¬

derling en met den bekkenwand. 579-

Gaa, de kankerwoekering «""-ff»

over op de blaas, dan doen grijs-witte bladerige massa's beteekenen

zich in het begin de teekens de door den kanker verwoeste deelen.)

ti . i z baarmoeder. s scheede. m endeldarm,

eener blaascatarrhe voor, na- * w blaas. anus. k kanker.

melijk veelvuldige urineaan-

drang en pijnen bij de urineloozing. Komt het tot een verval van de nieuwvorming, dan wordt daardoor de wand tusschen de scheede en de blaas doorboord en er ontstaat eene blaasfistel (z. deze). Hetzelfde lot kan den endeldarm overkomen, intusschen is hier de vorming eener fistel zeldzamer. Daarentegen pleegt zich eene hardnekkige verstopping te vertoonen, indien de kankerknobbels der baarmoeder en van den aangrenzenden darmwand in den darm vooruitsteken. Komt het tot eene doorbraak in de blaas en den endeldarm, dan ontstaat een verschrikkelijke toestand, want uit de scheede komen dan niet alleen eene etterachtige vloeiing, doch tevens urine en drekstoffen naar buiten.

Ook het bovenste deel van het urineapparaat kan door den kanker aangetast worden, doordien de nieuwvorming van de baarmoeder op het breede moederband en van daar op den urineleider overgaat. Deze

Sluiten