Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzienlijk te verhoogen, die eerst weder verminderen, wanneer het bloed ruim vloeit.

Onderzoekt men een ontstoken eierstok, dan vindt men hem vergroot en ongemeen gevoelig voor drukking.

De behandeling der ontsteking van den eierstok is vaak erg langdurig, aangezien deze chronische onderlijfskwalen in den regel zeer hardnekkig zijn. Een hoofdvereischte voor eene succesvolle behandeling is uiterste verzorging van het ontstoken orgaan, zooals dezf door bedrust en regelmatige lediging van den darm verkregen wordt Een bizonder gewicht komt aan de onthouding van den geslachtsomgang toe, die geheel moet worden uitgeschakeld. Vochtigwarmt compressen en warme scheedespoelingen brengen gewoonlijk weldrj eene verzachting der pijnen. Heeft zich de toestand verbeterd, dar komt behalve zitbaden de plaatselijke behandeling in toepassing. Deze bestaat in het inbrengen van artseni jgedrenkte tampons' (bizonder vervaardigde proppen van watten) tot diep in de scheede, waar het medi cament eene opzuigende werking uitoefent. De plaatselijke behandeling mag alleen door een geneeskundige geschieden. Schrijfstei heeft door kwakzalvers van het mannelijke en vrouwelijke geslacht behandelde gevallen leeren kennen, waarin zoo scherpe substantiër waren ingebracht, dat de geheele scheede verbrand en uitgebeten was.

Eene uitstekende werking hebben gewoonlijk badkuren met modder- en zoutbaden. Van de talrijke „vrouwenbadplaatsen" zijn vooral Franzensbad, Elster, Schlangenbad en Kreuznach bekend, evenwel staan sommige minder bekende aan werking bij deze niet ten achter Kuurplaatsen met eene natuurlijke zoutbron, zooals er velen en naai verhouding goedkoope zijn, maken ook aan minder bemiddelden eene kuur met succes mogelijk.

Fig. 581. Kleincystisch ontaarde eierstok. o eierstok, t eileider.

Fig. 582.

Ontaarde eierstok met eene grootere cyste.

(Met V6 verkleind )

o eierstok met 'c cyste, t eileider.

• 52

uc uoKicr in mus

Sluiten