Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den eierstok, die uit tallooze kleine en groote cysten zijn samengesteld (z. afb.). Deze gezwellen kunnen eene buitengewone grootte bereiken, daar zij zeer spoedig groeien. Hun gewicht kan tot 30 en 40 kilogram toenemen (z. tevens plaat 41).

Aangaande de oorzaken, die tot de vorming van deze gezwellen leiden, weet men niets zeker, men neemt evenwel aan, dat het aangeboren kiemen zijn. Misschien komen daarbij ook gevallen van ontsteking in aanmerking.

De kystomen kunnen zich in een of in beide eierstokken ontwikkelen. Een gelijktijdig vertoonen vindt slechts zelden plaats, veeleer ontwikkelt zich het tweede gezwel gewoonlijk eerst langeren tijd na het eerste. Met de baarmoeder hangen zij samen door een steel (z. afb.), die nu eens kort en dik, dan weer lang en dun is. De inhoud der enkele cysten is vaak zoo taai en geleiachtig, dat deze uit den aangesneden wand niet wegloopt.

De symptomen van een kystoom zijn aanvankelijk zoo gering, dat zij in 't geheel niet opgemerkt worden. Alleen wanneer voorvallen van ontsteking daarmede gepaard gaan, doen zich reeds bij kleine gezwellen pijnen voor. In den regel ontwikkelen zich de ongemakken eerst met de toenemende groptte van den eierstok. Zij bestaan in drukking en volheid in den buik, stoelverstopping, pijnen, bemoeilijkte ademhaling en toenemende voorwelving van den buik. In latere stadiën komen er kwellende ongemakken der blaas bij, omdat de drukking op de blaas zoo sterk kan worden, dat de urine niet meer wegvloeit. Ten slotte wordt de buik zoo zwaar, dat de zieken hem nauwelijks nog kunnen dragen (z. afb.).

Met de toeneming van hef gezwel gaat eene zichtbare achteruitgang in den algemeenen toestand gepaard. Behalve door de bemoeilijkte werking van den darm, wordt het organisme daardoor benadeeld, dat de inhoud der steeds nieuw

Fig. 585. Groot eierstokgezwel.

52*

Sluiten