Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergrootingen van den eierstok voordoen. Daarna echter, bij toenemenden groei van het gezwel, volgt een spoedig verval. Daarbij komen alle teekens eener chronische buikvliesontsteking met aanhoudende pijnen, totdat ten slotte de doodelijke afloop plaats heeft.

jje operatie ve verwijdering van het gezwel, die alleen voor de behandeling in aanmerking komt, bereikt haar doel alleen, wanneer de nieuwvorming nog niet op de naburige organen is overgegaan. In dit geval kan het nog eene verzachting va?n de ergste ongemakken geven.

Het sarcoom van den eierstok brengt dezelfde verschijnselen voort als

Fig. 589. Sarcoom van den eierstok. kanker Van den eier-

(De eierstok is opengesneden.) stok. Het verschilt met

dien echter door de gelijkmatige uniforme gezwelmassa (z. afb.), doordat het zich meestal aan beide kanten vertoont en zich reeds bij zeer jeugdige personen voordoet.

Voor de behandeling geldt hetgeen bij den kanker van den eierstok gezegd is.

Het dermoidgezwel. De. eierstok is dikwijls de zetel van een hoogst merkwaardig gezwel, van de zoogenaamde dermoïdcyste. De naam is afgeleid van het Grieksche woord derma = huid, ten einde op de natuur van het gezwel te wijzen. Het bevat namelijk in eene holle ruimte alle elementen der uitwendige huid, benevens haren en tanden (z. afb.). De haren zijn meestal lang, talrijk en kunnen een dichte hoop vormen. Hun kleur is niet alleen in de afzonderlijke dermoïden, doch dikwijls tevens in hetzelfde gezwel verschillend.

De tanden kunnen er in een groot aantal zijn -— er zijn gevallen, waarin zij bij honderden aanwezig waren. Bijzonder interessant is de omstandigheid, dat ook carieuze (aangetaste) tanden kunnen voorkomen. In een geval werd zelfs een melktand met een daarop volgenden blijvenden tand gevonden,

Sluiten