Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve haren en tanden bevatten de dermoïdgezwellen eilandjes van huid en vetweefsel (z. afb.), beenderenaanleg, niet zelden ook spiervezels en zenuwelementen. De overige inhoud bestaat uit eene vette, breiac.htiere. massa.

O

Het gaat bij deze gezwellen

waarschijnlijk om een embryovorm, die uit een ei van den eierstok voortgekomen en niet tot ontwikkeling gekomen is. In

sommige gevallen komen in

een eierstok meerdere zoodanige vormingen voor. Zij ontwikkelen zich niet zelden in beide eierstokken en kunnen eene

aanzipnliike

Fig'. 590.

grootte berei "en. Uitknipsel uit den wand van een dermoïdgezwel.

Somwijlen bre- h stukken huid en vet. d tanden, c haren,

ken zij door naar

naburige organen, het meest naar de blaas en den endeldarm (z. afb.).

De verwijdering eener dermoïdcyste is even noodzakelijk, als die van ieder ander eierstokgezwel, temeer, omdat zij neiging tot verettering bezit.

Van groote beteekenis voor het vrouwelijke' organisme is het wegnemen van beide eierstokken, zooals zulks in sommige gevallen noodzakelijk is. Dit staat gelijk aan het kunstmatig tot stand brengen van onvermogen tot voortplanting en veroorzaakt dientengevolge alle verschijnselen der overgangsjaren. Deze als „uitvalverschijnselen" bekende gevolgen bestaan in zware nerveuze storingen, die jarenlang kunnen aanhouden. Waar het eenigszins aangaat, vermijdt men derhalve de verwijdering van beide eierstokken.

Sluiten