Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 591. Doorbraak van een dermoïd in den endeldarm. d dermoïdcyste van den eierstok met haren en tanden, die doorbreekt naar den endeldarm. j> plaats van doorbraak, r endeldarm met lange haren uit het gezwel. / eileider.

De ziekten der eileiders.

De ziekten der eileiders of tubae — ook baarmoedertrompetten genaamd — zijn bijna uitsluitend ontstekingen, die de voortzetting vormen van ontstekingen der naburige organen. De beteekenis der tubaeziekten bestaat, behalve uit de door haar veroorzaakte pijnen, uit het gevaar van het aantasten van het buikvlies. De tubae zijn kanalen, die aan de eene zijde met de baarmoeder in verband staan, aan de andere vrij in de buikholte uitmonden (vergel. anatomie).

De ontsteking der tubae ontstaat het meest in aansluiting aan eene baarmoedercatarrhe, aangezien de slijmvliezen van beide organen in onmiddellijk verband staan. Van de overige oorzaken spelen de hoofdrol kraambedinfecties en de druiper (gonorrhoe). Minder dikwijls doet zich de tuberculose der tubae voor.

De ontsteking is meestal aan beide kanten en kan zich in twee vormen voordoen: catarrhaal en etterig.

De catarrhale ontsteking tast aanvankelijk slechts het slijmvlies, doch mettertijd ook den tubawand aan, en verandert dezen in eene dikke harde streng. - - De etterige ontsteking heeft een veel ernstiger karakter. Het tubakanaal bevat geen slijm meer, doch etter, die de gewoonlijk sterk verwijde tuba in groote hoeveelheid vult. Het gevaarlijke bij dezen vorm berust op de mogelijkheid, dat de infectieuze etter plotseling in de buikholte kan overgaan. Ook al is ge-

Sluiten