Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 592.

Ontstoken tubae met verdikte knobbels en afsluiting der vrije einden.

it baarmoeder (doorgesneden), s scheede. t tuba.

woonlijk het open einde der tuba door de ontsteking dicht geplakt, kan toch deze beschermende afsluiting door drukking of schudding scheuren.

Beide vormen der tubaontsteking bezitten eene eigenaardigheid, die uit haar anatomischen bouw voortkomt en tegelijk een voornaam

kenteeken van deze ziekte vormt: de neiging tot de afsluiting van het trompetvormig verwijde vrije tubaeinde. Zoowel bij slijmige als bij etterige afscheiding plakken de gefranste einden zoodanig aan elkander, dat zij eene vaste afsluiting vormen. Aangezien echter de afscheiding of ettering voortbestaat, worden de tubae meer en meer uitgerekt, totdat zij ten slotte verdikte knobbels vormen, die niet zelden een buitengewone omvang bereiken (z. afb. en plaat 41).

Bij de tuberculose der tubae wordt dezelfde verandering van gestalte gevonden (z. afb.). De inhoud bestaat daarentegen uit een taaie etterige massa (z. plaat 41). Boven¬

dien zijn de wanden en de aangrenzende organen met tallooze tuberculeuze knobbeltjes doortrokken.

De symptomen der bij afsluiting der einden bestaande tuba-ontstekingen hangen niet alleen af van de grootte van het daaruit ontstane gezwel, doch nog meer van de steeds aanwezige gedeeltelijke buikvliesontsteking, aangezien de tubae door het buikvlies (z. anatomie) omsloten worden. Elke ontsteking daarvan — ook in den chronischen vorm —

Fig. 593. Tuberculose der tubae. / baarmoeder. PS tuberculeuze etterzakken der afgeloten tubae. O eierstokcyste. T tuberkels. .F scheede.

Sluiten