Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 597.

Cysten-gezwel der borstklier. (Dwarssnede.)

(Verkleind.)

i cysten met effen wand. c cysten met woekeringen. d gevulde cysten, w borstklier.

Kig. 598.

Woekerend cysten-gezwel der borstklier, doorgebroken door de uitwendige huid.

(Verkleind.)

w tepel

d doorgebroken woekeringen.

makken kunnen geheel ontbreken, zoodat de knobbels vaak eerst worden opgemerkt, wanneer zij reeds eene zekere grootte hebben. In andere gevallen daarentegen veroorzaken zij hevige neuralgische pijnen.

Eene afzonderlijke groep van gezwellen der borstklier zijn de cysten-gezwellen (cysten zijn holle ruimten met vloeibaren inhoud). Ook zij hebben de neiging hunne aanvankelijk goedaardige natuur te verliezen en een boosaardig karakter aan te nemen. Hunne ontwikkeling is aan geen bepaalden leeftijd gebonden, zoodat zij zich zoowel

bij jongere als bij oude vrouwen voordoen. Hun oorsprong nemen zij meestal in de kliergezwellen, doordien enkele klierkanalen verwijden en holle ruimten van toenemende grootte vormen (z. afb.). Somwijlen bestaat het geheele gezwel slechts uit eene groote cyste, in den regel echter is het samengesteld uit vele enkele cysten.

Den overgang tot de boosaardigheid van het gezw .1 vormen de woekeringen, die zich uit den wand van enkele holle ruimten ontwikkelen en deze ten slotte geheel kunnen vullen (z. afb.). Neemt de aanvankelijk goedaardige nieuwvorming een boosaardig karakter aan, dan verkrijgt haar wasdom eene uitbreiding, die zich niet meer tot de wanden der holle ruimten bepaalt, maar voortgaat. Zoo kan het gebeuren, dat de woekeringen de huid doorbreken en op het oppervlak der borst te voorschijn komen -(z. afb.).

De boosaardige gezwellen der borstklier zijn de kanker en het sarcoom. Dit laatste vormt dikwijls het einde der boosaardige verandering van cysten-gezwellen, het behoort gemiddeld echter tot de zeldzamere ziekten der borstklier.

Van schrikbarende menigvuldigheid daarentegen is de kanker.

53*

Sluiten