Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of 40 weken. Terwijl leeken het tijdperk der zwangerschap op 9 maanden stellen, rekenen de doctoren met 10, aangezien de verschillende stadiën der zwangerschap door deze indeeling beter overzien kunnen worden. Het verschil bestaat hierin, dat aan de 9 maanden kalender¬

maanden van 30 resp. 31 dagen, daarentegen aan de 10 maanden maanmaanden van 28 dagen ten grondslag liggen.

De bepaling van het tijdperk der zwangerschap richt zich niet naar den datum van den bevruchtenden coitus, doch naar dien der laatste menstruatie. Men vindt het tijdstip der geboorte, wanneer men van den datum van het begin der laatste periode 3 maanden aftrekt en er vervolgens 7 dagen bijtelt. Toch geven deze berekeningen niet in alle opzichten een nauwkeurig resultaat, daar er verschillen tot 3 weken kunnen voorkomen.

De ontwikkeling der vrucht. Het bevruchte ei nestelt zich in de baarmoeder, doordat het zich in een plooi

Fig. 602.

Innesteling van het bevruchte ei in het baarmoederslijmvlies.

van het sterk in dikte toenemende slijmvlies laat zakken. De randen dier plooi groeien nu over het ei naar elkaar toe, totdat het volkomen door het slijmvlies wordt ingesloten. Op de plaats waar het ei oorspronkelijk tegen de baarmoederwand kwam te liggen, vormt zich

later de moederkoek (nageboorte, placenta). De baarmoeder zelf vergroot zich in al haar

onderdeelen, vooral het spierweefsel ontwikkelt -zich en van den vroegeren driehóekigen gaat zij over in den ovalen vorm. De periode houdt gedurende I de zwangerschap op, zoodat dit uitK11 ivpn qIq hpf p p r«; f" p t p p Ir p n ppn p.r

zwangerschap geldt.

rjprlnrpnrle He inslniHncr ondergaat

Fig. 604. Vrucht van 8 weken.

(Natuurlijke grootte)

n navelstreng.

Fig. 603.

Ei van 6 weken bet ei eene dubbele ontwikkeling: eene met de vrucht. inwendige ter vorming en eene uit-

(Natuurlijke grootte.' °

wendige ter beschutting en voeding

van het groeiende embryo. Deze beschuttings- en voedingsinrichtingen zi)n de eivliezen en de moederkoek. De eivliezen zijn drie in aantal:

Sluiten