Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de geboorte van het kind wordt de moederkoek met de eivliezen en de navelstreng als de zoogenaamde nageboorte uitgestooten.

Fig. 608. Fig. 609.

Moederkoek

van kinderlijke zijde. van moederlijke zijde.

« navelstreng. g vertakking der navelstrengvaten. eh omgeslagen eivliezen.

De navelstreng. Het woord navelstreng ontleent zijn beteekenis aan de omstandigheid, dat deze van den navel van het kind uitgaat. Zij leidt naar de moederkoek en bevat drie bloedvaten, die de verbinding tusschen den moederlijken en den kinderlijken bloedsomloop bewerkstelligen (zie plaat 42).

De navelstreng is ongeveer een vinger dik en gemiddeld een halve Meter lang en spiraalvormig gedraaid. De hoofdmassa bestaat uit een

geleiachtig Dmciweefsel. Daar hare lengte den afstand tusschen kind en moederkoek aanzienlijk overtreft, ligt zij in het vruchtwater gekronkeld en is niet zelden om deelen van het kind heengeslagen, waarvan zij bij de geboorte dikwijls terst moet worden afgehaald.

rig. üiu.

Baarmoeder met moederkoek, navelstreng en kind.

Sluiten