Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De navelgroeve zelf wordt door de uitzetting der buikbekleedselen steeds minder diep, verstrijkt daarna geheel en wordt ten slotte door een uitpuiling van den navel vervangen.

De borsten nemen niet minder deel aan de vormverandering. Zij bereiden zich reeds van de tweede maand af op hunne taak voor om de voeding van het kind op zich te nemen, doordat de borstklier zich

vergroot en de borsttepel langer

en gevoeliger wordt. Ook hier komen de zelfde veranderingen voor, die wij bij de buikbekleedselen hebben leeren kennen: sterke vetafzetting en ophooping van kleurstof. De verkleuring betreft echter alleen het reeds van nature gekleurde deel, namelijk tepelhof en tepel, die den rooden tint verliezen en een bruine aannemen. Hoe bruiner de huidkleur, des te donkerder de verkleuring.

Omvat men de borst voorzichtig met beide handen en oefent men een zachten druk op de borstklier uit, dan komt een heldere vloeistof te voorschijn, het zoogenaamde colostrum,

ten teeken van de beginnende klierwerking. en als voorbode van de latere zogafscheiding.

Behalve de veranderingen aan de geslachtsorganen en de borsten ontwikkelen zich deze ook in deelen van het lichaam, die met de voortplantingsfunctiën niet in onmiddellijk verband staan. L iterlijk zijn het de eigenaardige verkleuringen der gelaatshuid, die in den vorm van bruinachtige, dikwijls zeer groote vlekken op het voorhoofd, de slapen, neus en bovenlip optreden en het gelaat zeer ontsieren. Zij berusten op dezelfde ophooping van kleurstof (pigment), zooals dit op den buik in den vorm van een streep en aan de borsten plaats heeft, voor welks ontstaan intusschen geen oorzaak bekend is. De vlekken in het gelaat verdwijnen echter na de geboorte, terwijl zij op de andere plaatsen bestaan blijven.

De meeste vrouwen veranderen tijdens de zwangerschap van uiterlijk. Nu eens zien zij er bleek en slap uit en hebben blauwe krin-

rig. blV.

Veranderingen van den buik tegen het einde der zwangerschap. e zwangerschapsstriemen. st donkergekleurde middellijn.

Sluiten