Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afwijkingen van het normale verloop der zwangerschap.

Ofschoon in de zwangerschap alle mogelijke ziekten kunnen opxeden, zijn er toch eenige vormen, die een bepaalde voorliefde voor de iwangérschap hebben. Het betreft hier gevallen van ziekelijke verhoojing van natuurlijke zwangerschapsbezwaren of van ziekten, die ook nietzwangeren aantasten, doch in de zwangerschap ongemeen sterk aptreden.

Het aanhoudende hardnekkig braken. Bij normaal verloopende zwangerschap houdt het bekende begeleidende verschijnsel van braken gewoonlijk na eenige weken, op zijn laatst na de eerste helft der zwangerschap op, zonder ernstige gevolgen na zich te sleepen. In sommige gevallen echter treedt het zoo hevig op, dat niet alleen al het gebruikte onmiddellijk wordt uitgebraakt, doch ook bij een ledige maag braakbewegingen optreden. De uitwerking op het organisme is uiterst nadeelig. Na hevige maagpijnen, totale verstopping en alle kenmerken van een toenemend verval van krachten doen zich ten slotte flauwten en deliriën voor, tot in de ergste gevallen de dood een einde aan den ellendigen toestand maakt. In de eerste helft der zwangerschap plegen beterschap en verergering met elkander af te wisselen. Duurt het aanhoudende hardnekkig braken echter langer dan tot dezen tijd, dan is op vrijwillige beterschap nauwelijks te rekenen.

De oorzaak is niet bekend, toch is met vrij groote waarschijnlijkheid aan te nemen, dat het verschijnselen van nerveus-hysterischen oorsprong zijn. Het is merkwaardig, dat de ziekte bijna uitsluitend in de kringen der bezittende klassen, daarentegen zeer zelden bij vrouwen uit de arbeidersklassen voorkomt. Reeds vroeger aanwezige maagen darmstoornissen begunstigen het tot stand komen der ziekte.

De behandeling bestaat uit diëthetische maatregelen — absolute lichamelijke en geestelijke rust alsmede gebruik van zeer geringe hoeveelheden koele dranken — en uit de zenuwen kalmeerende geneesmiddelen. Leiden deze maatregelen niet tot het doel, dan moet kunstmatige \roeg-

geboorte worden toegepast.

De zwangerschapsnier. Van de verschillende vormen der eigenlijke nierontsteking (z. d.) onderscheidt zich de zwangerschapsnier, doordat zij eerst in de zwangerschap begint en methet einde daarvan pleegt op te houden.

Haar aanwezigheid wordt gewoonlijk eerst ontdekt, ^wanneer uitgebreide zwellingen der huid optreden. De zwelling alleen der beenen 'vindt men bij iedere zwangerschap in de laatste maanden en wordt

Sluiten