Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft alsdan min of meer volkomen behouden en wordt in een mantel van bindweefsel gehuld (z. afb.), waarin zich ' mettertijd kalkzouten afzetten. Zulke misvormde vruchten '[heeten steen kinderen en hebben geheel het karakter van gezwellen der buikholte, die door operatie verwijderd moeten worden.

De gevaren der abnormale zwangerschap worden nog vergroot, doordat hare herkenning met groote moeilijkheden gepaard gaat. Er treden namelijk alle teekenen eener normale zwangerschap op: uitblijven der periode en vergrooting der baarmoeder, niettegenstaande deze ledig is. Sterft de vrucht af, dan komt het tot bloedingen uit de baarmoeder, die natuurlijk voor een abortus gehouden en dienovereenkomstig behandeld worden. Wordt deze noodlottige vergissing niet dadelijk ontdekt, dan kan het tot de reeds besproken bersting van den vruchtzak met de daaraan verbonden kwade gevolgen komen. Er treden dan alle teekenen eener inwendige bloeding op: flauwte, groote bleekheid, zwakke" gejaagde" polsslag, zonder dat er een druppei bloed naar buiten komt. In zulke gevallen is onmiddellijke operatie nood¬

zakelijk om de bloeding te stuiten.

De aanwezigheid van een vruchtzak buiten de baarmoeder heeft dezelfde beteekenis als een boosaardige nieuwvorming en moet derhalve zoo spoedig mogelijk verwijderd worden.

De geboorte van meerdere kinderen.

Tweelingszwangerschappen zijn geen zeldzaamheid em leiden in de meeste gevallen tot de geboorte van levende kinderen. Veel zeldzamer daarentegen zijn drielingen of wel vier-

Fig. 653.

Meest voorkomende en gunstigste ligging van 'tweelingen,

Sluiten